Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka, předseda vlády, se společně a místopředsedkyní strany Alenou Gajdůškovou sešel 17. prosince 2014 v Lidovém domě se zástupci zájmových skupin, které jsou aktivní v sociální oblasti.

  ČRDM se účastnila setkání B. Sobotky a A. Gajdůškové se zástupci zájmových skupin

  Českou radu dětí a mládeže na setkání reprezentoval Aleš Sedláček, předseda ČRDM.
  Setkání se zúčastnil také např. Jiří Navrátil, místostarosta Junáka, Mojmír Nováček, generální sekretář KČT a další osobnosti neziskových a sociálních spolků.

  Zástupce České rady dětí a mládeže ve svých příspěvcích upozornil na aktuální témata, která trápí dětské spolky a znesnadňují jejich činnost, například na téma omezení skupinových slev Českých drah, kde pan premiér přislíbil součinnost a požádal o zaslání písemných podkladů.
  Vysvětlil také současnou situaci spolků v registraci podle nového Občanského zákoníku(NOZ) a problém, který tento proces znesnadňuje zejména u spolků s velkým množstvím pobočných spolků, vyplývající ze zákona o soudních poplatcích.

  ČRDM na setkání B. Sobotky a A. Gajdůškové (Aleš Sedláček - předseda ČRDM vlevo) Aleš Sedláček se vyjádřil k zákonu o statusu Veřejné prospěšnosti (VP), kde kvůli nespolupráci MSP a MF není norma provázaná s benefity a hrozí její odmítnutí ze strany NNO, a zdůraznil podporu ČRDM spolkové úpravě v NOZ a vymezení se proti neuváženým novelizacím NOZ.

   ČRDM se účastnila setkání B. Sobotky a A. Gajdůškové se zástupci zájmových skupin Dále informoval Bohuslava Sobotku o postoji k budoucnosti dětských skupin a lesních školek a o souhlasu s novelizací zákona o dětských skupinách a s jejich volitelnou registrací. Pan premiér nás ujistil podporou novelizace v duchu koaliční domluvy.

  Zástupce ČRDM také kvitoval navýšení dotace MŠMT o 40 milionů korun. Pan premiér vyjádřil názor, že by bylo spravedlivé, aby do budoucna při navyšování finančních dotací určených pro sport byla snaha navyšovat též oblast dětí a mládeže.
  ČRDM podporuje aktivitu Evropské komise Záruka pro mladé, která si klade za cíl podpořit zaměstnanost mladých lidí, zejména absolventů škol. ČRDM vidí jako prospěšné posílení role organizací dětí a mládeže jako zaměstnavatelů nebo organizací, poskytující praktické vzdělání studentům či absolventům.

  ČRDM se účastnila setkání B. Sobotky a A. Gajdůškové se zástupci zájmových skupin V závěru svého vystoupení představil Aleš Sedláček činnost bývalého předsedy ČRDM Pavla Trantiny, zástupce v Evropském hospodářském a sociálním výboru (EHSV) v Bruselu. Vyzdvihl důležitost této pozice pro naši oblast a požádal premiéra o podporu Pavla Trantiny jako zástupce České Republiky i v příštím období.

  Bohuslav Sobotka s Alenou Gajdůškovou potvrdili trvání oboustranného zájmu o organizaci besedy se zástupci dětských a mládežnických organizací, která se měla původně uskutečnit při prosincovém předávání ceny Přístav.

  V článku byly použity fotografie z www.cssd.cz

  #inkluze #socialnizaclenovani

  #inkluze #socialnizaclenovani

  Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.