Jindřich Fryč, dlouholetý pracovník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a příznivec neziskových spolků dětí a mládeže obdržel z rukou francouzského velvyslance, Jeho Excelence pana Jeana-Pierra Asvazadouriana, druhý stupeň Řádu akademických palem.

  PhDr. Jindřich Fryč

  Slavnostní udělení tohoto prestižního řádu francouzského vyznamenání se konalo v odpoledních hodinách 21. ledna 2015 v Buquoyském paláci – sídle Velvyslanectví Francie v Praze.

  Blahopřejeme!

  PhDr. Jindřich Fryč (*1969)

  Řád akademických palem - hodnost Důstojník původním vzděláním pedagog, od roku 1994 trvale pracuje na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Od roku 1996 vedl osm let odbor pro mládež; poté od roku 2004 vedl odbor mezinárodních vztahů.
  V letech 2012 -2014 byl opakovaně náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy.
  Od prosince 2009 do současnosti zastává pozici vrchního ředitele sekce mezinárodních vztahů a evropských záležitostí MŠMT.

  Řád akademických palem

  (francouzsky Ordre des Palmes académiques)
  Řád akademických palem - 3 hodnosti je francouzské vyznamenání za zásluhy ve vzdělání, vědě a kultuře.
  Řád byl založen císařem Napoleonem již v r. 1808, tehdy pro oceňování akademiků a profesorů.
  Řádem mohou být od r. 1955 vyznamenáni především učitelé, ale i osoby, které nemají vztah k učitelství, které však měly významný přínos ve vzdělávání, a rovněž cizinci, nebo v cizině žijící Francouzi, kteří aktivně přispěli k rozšíření francouzské kultury v zahraničí.
  Řád má tři stupně: Rytíř, Důstojník a Komandér.