Jedním z výstupů projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání, který realizují Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní institut pro další vzdělávání, je publikace „METODIKA – kompetence, kvalita, kvalifikace, (sebe)koncepce pro NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ“.

  Skládá se ze čtyř na sebe navazujících modulů, na základě kterých proběhnou vzdělávací kurzy pro pracovníky pracující s dětmi a mládeží.

  První kurz nazvaný podle vzdělávacího modulu „Výstavba vzdělávacího programu na pozadí klíčových kompetencí“ proběhne 14.–15. února 2015 v Hotelu Olympik, Praha 8. Je zaměřen na zkvalitňování neformálních aktivit, neformální výchovy a vzdělávání s využitím kompetenčního přístupu a rozvoje kompetencí, nabízí inspiraci jak vést aktivity v neformálním vzdělávání s cílem rozvíjet klíčové kompetence a napomoci utvářet hodnoty a postoje účastníků vzdělávacích akcí a volnočasových aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží.

  Projekt K2 - titulní stránka metodické publikaceDruhý kurz, připravený na základě modulu s názvem „Sebeevaluace – Vzdělávací modul a Osobní kompetenční portfolio“, se uskuteční 28. února – 1. března 2015 také v Hotelu Olympik, Praha 8. Tento modul se snaží rozvíjet odborné znalosti a dovednosti pracovníků s dětmi a mládeží tak, aby dokázali naplánovat, realizovat a vyhodnotit evaluaci vzdělávacího programu, používat různé metody evaluace, představit účastníkům neformálního vzdělávání sebeevaluační nástroje a výhody sebeevaluace a provést je sebeevaluačním procesem.

  Logo projektu K2Třetí kurz je připraven na 14.–15. března 2015 v Top Hotelu, Praha 4. Bude se věnovat rozvoji takových kompetencí jeho účastníků, které jim pomohou být kompetentními vedoucími nebo facilitátory v oblasti neformálního vzdělávání.
  Poslední, čtvrtý kurz je naplánován na 25.–26. duben 2015 také v Top Hotelu, Praha 4. Jeho účastníkům může napomoci v rozvoji schopností stát se průvodcem při plánování rozvoje dospívajících i dospělých účastníků volnočasových aktivit.
  Cílem těchto kurzů je nejenom zkvalitnit neformální vzdělávání, ale umožnit jejich účastníkům získat a rozvinout znalosti, dovednosti a schopnosti z oblasti kompetenčního přístupu.

  Všechny kurzy povedou zkušení lektoři z vysokých škol s dlouholetou praxí v neformálním vzdělávání a zkušenostmi se zážitkovou pedagogikou. Celý program je připraven tak, aby si účastníci odnesli co nejvíce znalostí a dovedností díky interaktivní spolupráci, zábavné formě a vhodným metodám.
  Kurzy na sebe, stejně jako moduly v publikaci Metodika, bezprostředně navazují, a proto doporučujeme absolvovat je všechny. Účast na všech kurzech však není podmínkou. V případě zájmu pouze o některé moduly není problém přihlásit se pouze na vybrané. Pro více informací sledujte webové stránky www.ka2.cz (Uznávání NFV).
  Máte zájem o více informací prostřednictvím e-mailu? Víte již dnes, že se kurzů budete chtít zúčastnit? Neváhejte a kontaktujte nás na e-mail: kratinohova@nidv.cz.

  Projekt K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání (www.ka2.cz) je koncipován jako individuální projekt národní a spolufinancuje jej Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky. Jeho cílem je podpořit kvalitu organizací a konkurenceschopnost účastníků neformálního vzdělávání. Směřuje do oblasti nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží a školských zařízení pro zájmové vzdělávání.