Počet a závažnost hygienických problémů zjištěných při dětské rekreaci dlouhodobě klesají. Přesto se teď chystá zákonná novela, která má sankce hrozící pořadatelům tzv. zotavovacích a jiných podobných akcí přitvrdit.

  Letní tábor Ligy lesní moudrosti (foto Tereza Peková)

  Dětské spolky a další organizace pracující s mládeží zásadně nesouhlasí s touto připravovanou legislativní úpravou. Argumentují mimo jiné tím, že porovnání podstatných parametrů – např. na kontrolovaných dětských letních táborech – ukazuje na zlepšující se trend v dané oblasti. Zpřísnění sankcí tak jde jednoznačně proti němu.

  Podle údajů Ministerstva zdravotnictví, jež má ČRDM k dispozici, byl v letech 2004, 2005 a 2006 počet „epidemických výskytů infekce“ při dětské rekreaci dvojciferný (v r. 2004 činil rovných 20), zatímco předloni jich bylo sedm. V roce 2001 a 2002 byly z hygienických důvodů zrušeny vždy čtyři akce, předloni žádná…

  Hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta v tiskové zprávě vydané v září 2013 konstatoval, že „v průběhu celé sezóny nebyl orgánem ochrany veřejného zdraví vydán žádný zákaz konání zotavovací akce nebo jiné podobné akce pro děti“. A dodal, že „sezóna byla hodnocena krajskými hygienickými stanicemi jako klidná, a to s ohledem na výskyt mimořádných událostí, jako jsou epidemické výskyty infekčních onemocnění a evakuace akcí v souvislosti s nepříznivými klimatickými jevy. Pro srovnání – v loňském roce (míněn r. 2012, pozn.) bylo orgány ochrany veřejného zdraví nahlášeno 19 epidemických výskytů infekčních onemocnění a v souvislosti s nepříznivými klimatickými jevy byly provedeny 2 evakuace letních dětských táborů, v roce 2011 to bylo dokonce 14 epidemických výskytů infekčních onemocnění a za sezónu bylo provedeno 16 evakuací zotavovacích nebo jiných podobných akcí pro děti.“

  Dovozovat z těchto dostupných informací jiný než zlepšující se trend by bylo liché; proč tedy ministerští úředníci chtějí v rámci zpřesnění stanovit stropní hranici sankcí ve výši až půl milionu korun a vtělit ji do novely zákona, vědí oni.

  #hygiena #hygienanatabore

  Hygienická kontrola – Každý, kdo pořádá podzimní, zimní, jarní, letní i příměstské tábory musí mj. dodržovat stanovené předpisy, vyhlášky a zákony vztahující se k hygieně. Pořadatel se může dostat do situace, kdy ho navštíví hygienická kontrola. Důležité je znát i případná varování a nařízení příslušné krajské hygienické stanice. Ty najdete na internetových stránkách jednotlivých krajských hygienických stanic – Seznam krajských hygienických stanic.

  TÉMA HYGIENA na ADAM.cz.

  Informace o 106/2001 Sb – VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti – Změna: 422/2013 Sb.

  #hygienickakontrola #hygiena #tabory #taborovahygiena #jarnitabory #zimnitabory #letnitabory #podzimnitabory

  #hygienickakontrola #hygiena #tabory