Bambiriáda, kterou 16 let po sobě pořádala Česká rada dětí a mládeže (ČRDM), končí.

    Na schůzce zástupců dětských spolků a někdejších organizačních štábů bambiriádních měst (foto Jiří Majer)

    Letos se neuskuteční, a napřesrok ji má nahradit odlišný prezentační projekt – pod jiným názvem a nejspíš také v jiném termínu. K tomuto závěru dospěli účastníci pracovní schůzky zástupců někdejších pořadatelských štábů z bambiriádních měst, která se v prostorách ČRDM konala 17. března 2015. Finální rozhodnutí musí ještě projednat a schválit Představenstvo ČRDM, diskutovat k němu budou zřejmě i delegáti dubnového Valného shromáždění ČRDM.

    Na schůzce zástupců dětských spolků a někdejších organizačních štábů bambiriádních měst (foto Jiří Majer)Na schůzce zástupců dětských spolků a někdejších organizačních štábů bambiriádních měst (foto Jiří Majer)Dvě desítky podpisů na prezenční listině, hodina a čtvrt rokování, vysvětlování a argumentování… Bambiriádní projekt se dílem vyčerpal, dílem okoukal a pozbyl atraktivity v očích partnerů, respektive sponzorů. Na schůzce několikrát zaznělo, že bez jejich finančního angažmá by nešlo takto rozsáhlou akci podniknout a zajistit jí obvyklý standard, na nějž byli návštěvníci bambiriádních areálů v celé naší republice zvyklí. Na schůzce zástupců dětských spolků a někdejších organizačních štábů bambiriádních měst (foto Jiří Majer)Na schůzce zástupců dětských spolků a někdejších organizačních štábů bambiriádních měst (foto Jiří Majer)Ustoupit z něj by ovšem znamenalo poškodit nejen renomé Bambiriády jako takové, nýbrž i její pořadatelky – České rady dětí a mládeže – a všech těch, kteří pro ni po léta obětavě pracovali.

    Na schůzce zástupců dětských spolků a někdejších organizačních štábů bambiriádních měst (foto Jiří Majer)Na schůzce zástupců dětských spolků a někdejších organizačních štábů bambiriádních měst (foto Jiří Majer)Během jednání se sice projevily odlišné názory a přístupy k danému tématu a jeho jednotlivostem, vcelku však nakonec zavládla shoda na směru, jímž se má snaha o „zviditelňování“ dětských organizací dále ubírat. Bylo řečeno: kdo chce, nechť ve svém městě či regionu, ve svém vlastním modelu prezentační akce – nikoli pod chráněnou značkou Bambiriáda – ještě pokračuje; bez ohledu na to pak budou mít všichni možnost podílet se (také) na novém budoucím projektu. Několik měst takový zájem projevilo a akci podobnou Bambiriádě hodlá i letos uspořádat.crdm

    O podobě budoucího společného projektu a jeho názvu se má vést během letošního roku diskuse. Mělo by se nicméně jednat o akci celorepublikovou, o poznání méně okázalou než Bambiriáda, a hlavně výrazně méně finančně i organizačně náročnou.