Pátou postní nedělí je neděle zvaná „Smrtná“ nebo také „Smrtelná“. V ten den vynášeli lidé ze vsi slaměnou „smrt, Mařenu, Mořenu, Mařanu, smrtholku“, loutku oděnou do ženských šatů. Šlo vlastně o slaměnou figurínu, ověnčenou hadříky a stužkami a nastrčenou na tyč. Za vsí ji vhodili do vody, zpět do vsi se vraceli se zeleným stromkem a chodili od domu k domu, přičemž si hlasitě prozpěvovali.
    Letos vychází smrtná neděle na 22. března (2015).

    Mařena – symbol zimy a smrti, kterou jsme společně průvodem plným písniček odnesli parkem k potoku a symbolicky utopili. Zpět jsme přinesli lítečko – symbol jara a nového života.
    Podívejte se na video: Folklorní soubor Lučinka Praha 13 – Smrtná neděle