Česko-německé fórum mládeže se skládá z 15 českých a 15 německých účastníků, kteří se aktivně angažují v česko-německých vztazích; KOORDINÁTORKU / KOORDINÁTORA hledá pro své 9. funkční období (červen 2015 – květen 2017).

  Smyslem tohoto grémia je zprostředkovat do oficiálního dialogu mezi Českou republikou a Německem názory mladé generace a nabídnout mladým Čechům a Němcům prostor k setkávání a k diskuzi. Během 9. funkčního období se Fórum sejde na čtyřech plenárních zasedáních (zpravidla od čtvrtka do neděle) a vedle toho také v menších pracovních skupinkách. Jeho činnost bude zahájena v září 2015 na setkání v Česku.

  Více o Fóru naleznete na webových stránkách www.cnfm.cz nebo www.dtjf.de

  Náplň práce:
  • organizační a metodická příprava a vyhodnocení setkání Fóra v úzké spolupráci s koordinátorem/kou na německé straně a mluvčími Fóra
  • organizační podpora jednotlivých pracovních skupin Fóra
  • kontaktní osoba pro účastníky a zajištění komunikace mezi členy Fóra a zřizovatelskými spolky
  • kontaktní osoba pro otázky vyúčtování setkání

  Uchazeči by měli mít:
  • zájem o česko-německou spolupráci
  • organizační talent, spolehlivost, samostatnost, schopnost týmové práce, výborné komunikační schopnosti
  • zkušenosti s organizací akcí a prací na projektech
  • flexibilitu a angažovanost v období od června 2015 do května 2017
  • zkušenosti s prací s mládeží
  • dobré znalosti německého jazyka

  Nabízíme:
  • získání zkušeností v oblasti koordinace, vedení lidí, práce s mládeží
  • získání kontaktů (nejen) v česko-německé oblasti
  • práci v týmu nadšených mladých lidí – dobrovolníků
  • spolupráci na jedinečném dlouhodobém mezinárodním projektu
  • práci z domova (kromě pracovních setkání a plenárních zasedání), možnost zorganizovat si práci podle sebe
  • finanční odměnu (výše se bude odvíjet od výsledku dotačního řízení)

  Podle dosavadních zkušeností připadne na tuto práci přibližně 80 hodin měsíčně během funkčního období (v období před začátkem a po konci funkčního období je to méně). Je třeba vzít v potaz, že časová náročnost se liší – před a po plenárním zasedání je nejvíce práce a mezi setkáními méně. K tomu je třeba připočítat cesty na plenární zasedání a na pracovní setkání s mluvčími Fóra v Česku a v Německu.

  Přijímací pohovor se bude konat na začátku května v Regensburgu (náklady za cestu a ubytování mohou být proplaceny). Povede ho předsednictvo německého a českého zřizovatelského spolku.

  Čeští zájemci mohou posílat své podklady (strukturovaný životopis, motivační dopis a relevantní doporučení) Monice Traubové, předsedkyni spolku Přátelé Česko-německého fóra mládeže z. s., která Vám také ráda zodpoví případné dotazy. Přihlášky v tandemu (tj. současná přihláška dvou osob na místa českého i německého koordinátora) jsou vítány.

  Přihlášky posílejte do 10.04.2015 na info@cnfm.cz

  Autor