Centrum Terapie Autismu se připojuje k celosvětové akci „Rozsviťme se modře“ v rámci Světového dne porozumění autismu.

  VYJÁDŘETE S NÁMI 2. DUBNA PODPORU DĚTEM S AUTISMEM A JEJICH RODINÁM.

  Jak? Oblečte si tento den na sebe něco modrého, stejně tak dejte modré oblečení i svým dětem do školky či školy. Proč právě modrá? Modrá jako barva komunikace a sebevyjádření symbolizuje jednu z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší problémy.

  Připojme se k celosvětové akci „Rozsviťme se modře“ v rámci Světového dne porozumění autismu Jak vysvětlit dětem, co je to autismus?

  Zkuste to jednoduše, tak aby to pro ně bylo představitelné, uměly se do cítění těchto dětí vžít: Pro každé dítě je něco těžké, musí se hodně snažit, aby se překonalo. Děti s autismem si neumějí hrát, i když by moc chtěly, neví, jak si najít kamarády, špatně rozumí řeči (jako kdyby na tebe někdo mluvil cizí řečí). Ty tohle všechno umíš od malička, oni se to musí dlouho učit a bojí se, že to nedokážou. Proto je důležité jim pomáhat, aby měly kamarády, jako máš ty.

  http://www.nadejeproautismus.cz/kampan-2-dubna/

  #inkluze #integrace #socialnizaclenovani

  #inkluze #socialnizaclenovani

  Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.

  Centrum Terapie Autismu

  Autor