Skautky a skauti se v Praze připravovali na cestu do Japonska, kde budou na světovém skautském setkání prezentovat Českou republiku.

  Čeští skauti a skautky se připravují na světové skautské setkání - jamboree - do Japonska

  Na společnou cestu do Japonska se v Praze připravovalo o víkendu 24. – 26. dubna tři sta skautů a skautek z celé České republiky. V létě se totiž na japonském ostrově Honšú blízko města Hirošima uskuteční celosvětové skautské setkání – jamboree. Pro druhou největší výpravu v historii českého skautingu byl tento víkend plný příprav prvním společným setkáním.

  Mladé skautky a skauty čekal rozmanitý program. „V sobotu dopoledne v malých skupinách připravovali vystoupení, se kterým se v Japonsku předvedou ostatním skautům. Večer se pak účastnili různých workshopů a naučili se například natáčet videa či vyrábět sushi,“ řekla šéfka českého kontingentu Mariana Ermlová.

  Z řad účastníků setkání se také budou vybírat dva mluvčí celé skupiny, kteří pak v Japonsku budou ve styku s médii zastupovat skauty z České republiky. Všechny také čeká hra v ulicích Prahy, jež by měla připomenout příběh beskydské kamenné mohyly Ivančena. Ta vznikla na památku skautů-odbojářů popravených na konci Druhé světové války. Díky českému kontingentu se o této tragické události dozvědí skauti z celého světa, její příběh bude putovat společně s celou výpravou do Japonska a stane se součástí českého expozičního stanu.

  „Pro skauty a skautky byla připravena i série diskuzí s odborníky, díky kterým si prohloubili své znalosti o japonské kultuře a dozvěděli se něco o cestování po této zemi,“ doplnila Ermlová.
  Z České republiky vyrazí výprava čítající 300 členů. Tato skupina je složená z pěti menších tzv. jamoddílů. Každý oddíl tvoří 36 dětí ve věku 14-17 let a 4 vedoucí zodpovědní za celou skupinu. Zbylí členové výpravy jsou dobrovolníci, kteří budou v Japonsku pomáhat s pořádáním celého setkání. Letošní kontingent do Japonska je počtem členů druhý největší v historii Junáka.

  Junák – český skaut (znak spolku) Hlavním smyslem jamboree je poznávání lidí různých národností, kultur, jazyků či náboženství a prezentace vlastní země. Pro skauty je to příležitost, jak navázat nová kamarádství, zdokonalit se v angličtině či jiném jazyce a poznat mezinárodní rozměr skautingu. Navíc se hravou formou dozvídají o globálních problémech jako je například diskriminace či plýtvání potravinami. Skauti tak ukazují celému světu naplnění základních myšlenek skautingu – přátelství bez rozdílu pohlaví, národnosti, jazyka nebo vyznání.

  Další informace o světovém skautském setkání na:
  http://jamboree.cz/

  www.skaut.cz