Tisíce let staré keramické nádoby, kosti zvířat, pozůstatky pecí, sekyrky, kamenná drtidla či tkalcovská závaží nalezli archeologové v areálu bývalého cukrovaru v pražských Modřanech. Přibližně dvouměsíční výzkum odhalil stovky sídlištních jam z mladší doby bronzové.

    „Jsou to převážně zahloubené objekty, různé sídlištní jámy. Některé z nich sloužily také na skladování obilí. Do jam se dostával především běžný sídlištní odpad, který obsahoval i námi nalezené předměty,“ popisuje Pavel Kacl, vedoucí výzkumu z obecně prospěšné společnosti Archeo Pro.

    Zprávu doplňuje video, na kterém archeolog jednotlivé nalezené předměty ukazuje a popisuje jejich účel. Podívejte se zde:
    http://www.novinky.cz/domaci/372387-tisice-let-starou-keramiku-kosti-a-sekyrky-objevili-archeologove-v-prazskych-modranech.html