Přehlídka toho nejlepšího, co dokázali středoškolští studenti v rámci osmnácti oborů soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ) vytvořit na poli odborné práce a vědy, se bude konat ve dnech 19. až 21. června poprvé v historii soutěže v hlavním městě Praze.

  Hostitelské úlohy se ujala Vysoká škola ekonomická v Praze. Na zajištění programu se podílejí i další pražské vysoké školy. Pořádání soutěže podpořil rovněž Magistrát hlavního města Prahy. Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jejím gestorem je Národní institut pro další vzdělávání.

  V pátek odpoledne přijede do Prahy více než 300 vítězů krajských přehlídek SOČ, kteří zde budou v sobotu 19. června obhajovat své soutěžní práce z přírodovědných, technických, humanitních a společenskovědních oborů. Témata prací si studenti volí zcela svobodně na základě svého zájmu. Mayové a aritmetika, Registrační pokladny a jejich vliv na daně, Vliv používání nových médií na psychiku dětí a mladistvých, Bitcoiny a internetový underground a dalších téměř 280 titulů soutěžních prací bude prezentováno a hodnoceno v rámci 37. Celostátní přehlídky SOČ.

  Záštity nad letošním ročníkem převzali místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., předseda Akademie věd ČR v.v.i. prof Ing. Jiří Drahoš, DrSc. a rektor Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. Záštitu nad dalšími obory převzali zástupci akademické sféry. V porotách zasedne 90 odborníků z vysokých, středních a dalších typů škol, odborných a vědeckých institucí.

  V neděli 21. června 2015 v 13.30 hodin budou ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze vyhlášeny výsledky soutěže a v každém z 18 soutěžních oborů předány ceny laureátům a dalším úspěšným autorům soutěžních prací SOČ 2015. Nejlepší samostatné práce navrhnou předsedové odborných porot na navazující zahraniční soutěže v USA, Číně a v Evropě, na kterých naši studenti přes obrovskou mezinárodní konkurenci získávají téměř každoročně ocenění. Michaela Kajšová z Gymnázia Zlín přivezla z letošní soutěže INTEL ISEF, která se konala v americkém Pittsburghu, jednu z hlavních cen za chemii. Další medaili přivezla studentka ze soutěže vědeckých prací středoškolských studentů v Pekingu, které se čeští studenti účastní díky spolupráci a podpoře Českého svazu vědeckotechnických společností. Při příležitosti světové výstavy EXPO v Miláně se v září koná další z prestižních vědeckých středoškolských soutěží EUCYS – soutěž Evropské unie pro mladé vědce, které se již 15 let účastní vítězové soutěže SOČ.

  Celostátní přehlídka 37. ročníku soutěže Středoškolská odborná činnost bude slavnostně zahájena v pátek 19. června 2015 v 17.00 h. ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze. Rádi Vás uvítáme na veřejných obhajobách soutěžních prací v Rajské budově VŠE v sobotu 20. června a rovněž na odpolední prezentaci prací formou posterů, která bude příležitostí pro žáky základních a středních škol, rodiče, učitele a veřejnost seznámit se s projekty studentů z 18 soutěžních oborů.

  Soutěž a celostátní přehlídka mají samostatné webové stránky www.soc.cz, http://soc2015.vse.cz/

  Výsledky 37. Celostátní přehlídky budou k dispozici po vyhlášení výsledků soutěže v neděli 21. 6. 2015 (brožurka s oficiální výsledkovou listinou) nebo v elektronické podobě na webových stránkách soutěže a hostitelské školy.

  Autor