Ve čtvrtek 18. června 2015 se v Holešově na radnici setkali členové Parlamentu dětí a mládeže (PDM) s panem starostou Rudolfem Seifertem.

    Na společném závěrečném jednání v tomto školním roce, přednesli členové PDM projekt „Bezpečná cesta do škol“.

    Společný snímek PDM se starostou Holešova (foto Jarmila Vaclachová)Na tomto projektu pracovali společně s mladšími spolužáky od března tohoto roku. Děti pana starostu upozornily na nebezpečná místa na cestě do škol v centru města, v okolí 3. základní školy a také ve Všetulích. Pan starosta je pozorně vyslechl a navrhl možná konstruktivní řešení. Tato schůzka byla oboustranně velmi prospěšná a vyplynula z ní potřeba dalších takových setkání.

    Na závěr poděkovali členové PDM panu starostovi za milé přijetí a čas, který s námi strávil. Pan starosta popřál členům PDM krásné prázdniny, poděkoval jim také za celoroční aktivní práci pro město a předal jim malý dáreček.

    Autor