Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR srdečně zve na česko-německý kontaktní a plánovací seminář v termínu 24.–26. září 2015 v Říčanech u Prahy (hotel Pavilon). Seminář je určen zástupcům měst a obcí a širokému spektru profesionálních či dobrovolných pracovníků s mládeží z ČR a SRN. Vítání jsou i mimoškolně se angažující pedagogové, jejichž obec, město či organizace/škola hledá projektového partnera a je aktivní v rámci česko-německého partnerství měst a obcí. Kromě networkingu, výměny informací a návštěvy zařízení v Praze budou mít účastníci příležitost zabývat se současnými trendy, neobvyklými přístupy/prvky k prezentaci měst a obcí a relevantními tématy (nejen) v oblasti spolupráce mládeže v rámci partnerství měst a obcí.

    Tlumočení po celou dobu konání zajištěno, stejně jako ubytování a stravování. Více informací o semináři najdete v letáku a na adrese http://www.tandem-org.cz/akce/kontaktni-seminar. K přihlášení využijte on-line formulář: http://www.tandem-org.cz/prihlaska. Uzávěrka přihlášek je ve středu 11. září 2015.

    Kontaktní osoba – Mgr. Michaela Veselá, e-mail: vesela@tandem.adam.cz, tel.: 377 634 757. Těšíme se na Vás!