Malá Američanka strhla zápalem pro dobrou věc lidi ve svém městě, kteří podporují její bohulibý záměr – zajistit bydlení lidem na ulici.
  Hailey Fort pěstuje doma na zahradě zeleninu, o volných chvílích staví příbytky pro potřebné a jejím nejlepším přítelem je bezdomovec Edward, který přišel o práci v místním supermarketu. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby Hailey nebyla devítiletá dívka, která se problematikou…

  Celý článek:
  http://magazin.aktualne.cz/dobre-zpravy/devitileta-divka-vybrala-milion-na-stavbu-bunek-pro-potrebne/r~b196afd0133811e593f4002590604f2e/

  #inkluze #integrace #socialnizaclenovani

  #inkluze #socialnizaclenovani

  Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.