Hrajeme fotbal a hrajeme ho férově. Fotbal pro nás není jen sport, ale i prostředek k lepšímu vzájemnému porozumění a toleranci ve společnosti.

  Díky fotbalovým turnajům se nám podaří každý rok zapojit do projektu více než 1500 mladých lidí z Prahy a dalších regionů.

  Fotbal pro rozvoj je unikátní koncept založený na principu fair play, rovnosti a týmové spolupráci. Naší snahou je umožnit setkání skupin nebo lidí, kteří by se za normálních okolností nesetkali. Prostřednictvím fotbalu podporujeme vzájemný respekt a toleranci nejen na hřišti, ale především v každodenním životě. Projekt je spojený s tradiční červnovou návštěvou dobrovolníků z keňské organizace MYSA (Mathare Youth Sport Association) a jejich měsíční osvětovou turnajovou tour po celé ČR. Společně s českými dobrovolníky sestaví tým, který pořádá turnaje, workshopy, filmové projekce nebo koncerty.

  #fotbalprorozvoj #dobrovolnictvi #inkluze #video

  #inkluze #integrace #socialnizaclenovani

  #inkluze #socialnizaclenovani

  Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.