pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

     QR kód této stránky ->

Senátoři chtěli NNO zatížit povinností zveřejňovat smlouvy ve veřejném registru

Autor: Aleš Sedláček | zařazeno: 24. 10. 2015 | přečteno 11342

Na 13. schůzi Senátu 22. října 2015 jako poslední bod jednání projednávali senátoři návrh zákona o registru smluv.

13. schůze Senátu PČR - 22. října 2015 (foto Senát PČR)

Rozprava na toto téma byla poměrně rozsáhlá a k návrhu se vyjádřili mnozí senátoři napříč politickým spektrem. Neziskových organizací se při projednávání svým rozborem situace zastala paní senátorka Miluše Horská.

Původní návrh zákona připravil poslanec Jan Farský již v prosinci r. 2013, v poslanecké sněmovně prošel postupně do 3. čtení a byl v jednotlivých výborech opatřen různými usneseními a pozměňovacími návrhy. V září 2015 byl postoupen k jednání Senátu, jako Senátní tisk č. 126 (http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/77207/64906)

Materiál byl před 13. schůzí Senátu P ČR projednáván v jednotlivých senátních výborech, přičemž Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí přijal pozměňovací návrh jako usnesení č. 70 ze dne 21. října 2015, senátní tisk 126/3, kde v  bodě 2 pozměňovacího návrhu v § 2 na konci odstavce 1 navrhoval tečku nahradit čárkou a doplnit písmeno o), které znělo: „o) spolek, ústav, nadace, nadační fond a obecně prospěšná společnost, které v předchozím rozpočtovém roce použily, obdržely nebo hospodařily či spravovaly finanční prostředky z veřejných rozpočtů v celkové výši nad 1 000 000 Kč“.

Paní senátorka Horská k tomuto znění uvedla, že touto úpravou by se stalo zveřejňování smluv nad 50 tisíc Kč bez DPH povinností nově i pro některé tzv. neziskové právnické osoby. Řekla, že „...hranice jednoho milionu byla zřejmě stanovena jako ochrana malých organizací typu místních spolků hasičů, skautských středisek, zahrádkářů, turistů apod. jako neopodstatněnou administrativou. V takovéto formě navrhoval úpravu již poslanec Foldyna při projednávání v Poslanecké sněmovně. Hranici stanovil na 2 miliony Kč.“ (Viz.: Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k návrhu zákona o Registru smluv a o změně zákona č. 37/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 42), dostupné na: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=123874&pdf=1)

Paní Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu, a mj. držitelka ceny Přístav 2014, aby upozornila na nesmyslnost uvalení povinnosti zveřejňování smluv na NNO, předložila návrh, aby i obchodní společnosti měly povinnost smlouvy zveřejňovat.
Uvedla dále, že pro neziskové právní formy není důvod je vyčleňovat a stavět pro ně speciální pravidla, neboť: „...přidělení dotace předcházejí podrobné žádosti, kde se náklady rozepisují podle požadavku donora do jednotlivých nákladových kategorií, někdy i několikráte podle různých rozpočtových pohledů. Stejně tak probíhá kontrola rozhodnutí o dotaci, stejně jako žádosti včetně příloh jsou již dnes na veřejně dostupných webových stránkách www.dotinfo.cz/. Zveřejňovací povinnost není na straně příjemce, ale na straně státu.
Naprostá většina dotací není příspěvkem na provoz neziskových organizací, ale na realizaci specifických projektů těchto organizací. Tyto projektové žádosti musí korespondovat s platnými resortními politikami. Podrobná studie je každoročně schvalována vládou pod názvem Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů, opět dostupné na vládních webových stránkách...
(viz: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/rozbor-financovani-nestatnich-neziskovych-organizaci-126014/ a v dokumentu Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím, na: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/hlavni-oblasti-statni-dotacni-politiky-vuci-nno-pro-rok-2015-120096/
Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím jsou tedy veřejně dostupné.“

Dále pak ve své řeči upozornila paní snátorka na technické problémy, které by se dotkly hlavně velkých spolků: „Dotace v řádech milionů jsou většinou vypláceny spolkům, které mají pobočné spolky – viz např. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Výsledky dotací podpořené projekty program č. 1 za rok 2015, opět dostupné na ministerských stránkách (viz: http://www.msmt.cz/file/34683_1_1/). Je to i příklad hasičů, skautů, turistů apod.
A teď možná překvapení. Dotace na pobočné spolky tzv. protéká kvůli usnadnění administrativy na resortech přes spolek hlavní. Pobočný spolek dobrovolných hasičů, jak předpokládal správně pan poslanec Foldyna, nedostane dotaci většinou vyšší než milion korun, jeho mateřský spolek ovšem ano. Zveřejňovací povinnost je tedy jasná. Hlavní spolek musí získat smlouvu, kterou uzavřel pobočný spolek a zveřejnit ji. Pravidlo, které mělo vyfiltrovat malé spolky a těm ulevit, naopak uvrhuje tyto většinou dobrovolnické skupiny do další povinnosti. Vedle toho větší spolek, který ale není pobočným spolkem, zveřejňovat vlastně nebude muset. Počet organizačních jednotek pobočných spolků lze sledovat ve veřejném rejstříku. A to už jsme tady, přátelé, schvalovali, že dnes už rejstřík není anonymní, ale pod jednotlivými organizacemi jsou konkrétní jména.
V případě Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska se jedná o tisíce až pět tisíc pobočných spolků. U Junáka jsou to stovky, ale přidejme k tomu sportovce, zahrádkáře. Jde o to, abyste jenom věděli, kdo se na vás ve vašich regionech obrátí a poděkuje nám, jak jsme tady byli papežštější než papež.“

Nakonec se senátoři rozhodli většinově povinnost neuvalit ani na NNO ani na obchodní společnosti. V tomto zůstali věrní sněmovní předloze.
Některé další úpravy, před kterými varoval i autor zákona Jan Farský, však podpořili. Otázkou tedy je, jak se k těmto úpravám postaví poslanci v poslanecké sněmovně, kam se zákon vrací.

Ať již to dopadne jakkoli, NNO se to nedotkne.Záznam z rozpravy můžete najít zde:
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=10&IS=5563&D=22.10.2015#b16164
V něm - v čase 10.20.00 až 10.29.40 najdete příspěvek paní senátorky Miluše Horské na téma neziskových organizací, a toho, jak se jich zveřejňování smluv týká.

Usnesení 13. schůze Senátu k tomuto bodu najdete zde:
http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/77504/65177
http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/77506/65179

Pasáže citací kurzívou byly převzaty ze senátního stenozáznamu schůze.#senát #registr-smluv #neziskovkySouvisející články:
Změnili jste již název vaší neziskovky ve spolkovém rejstříku? - 04.12.2015
Dobrá zpráva pro občanská sdružení (považovaná za spolky) - 23.10.2015
Daně z letních brigád mohou studenti získat zpět - 28.07.2015
Jak vyřešit volno na tábor pro pracující vedoucí - 28.07.2015
Sněmovna odmítla individuální očkování dětí, vakcinace zůstává povinná - 22.05.2015
Deník.cz: Registrace dětských skupin bude zřejmě dobrovolná - 14.05.2015
Ke svému zplnoletění využilo nový občanský zákoník 16 mladých podnikatelů - 08.02.2015
Zápis pobočných spolků opravdu bez poplatku - 22.01.2015
Soudní poplatky u spolků po novelizaci Zákona o soudních poplatcích 29. 12. 2014 - 12.01.2015
5 důvodů, proč zákon o dětské skupině zlikviduje péči o předškolní děti - 23.10.2014
Poslanci jsou kvůli dětským skupinám pod palbou lobbingu - 21.10.2014
Zeman vrátil lesní školky do hry, lidovci už váhají - 21.10.2014
Občanská sdružení, spolky a nový občanský zákoník - 14.09.2014
Hlavní autor občanského zákoníku prof. Karel Eliáš je z dění kolem kodexu rozčarován - 02.09.2014
ČRDM doporučuje právní semináře - 30.08.2014
ČRDM spolu s dalšími neziskovkami hájí existenci pestrých aktivit s předškolními dětmi - 23.07.2014
Spolky mohou navrhovat zrušení územního plánu - 27.06.2014
Ministerstvo financí vydalo stanovisko k vedení jednoduchého účetnictví i pro nově vzniklé spolky - 28.05.2014
Osvobození NNO od soudních poplatků ve věci rejstříku – podpořme návrh poslance Kořenka - 03.05.2014
Veřejné slyšení v Senátu Parlamentu ČR – Budoucnost financování neziskového sektoru - 06.03.2014
Budoucnost financování neziskového sektoru - 04.03.2014
Jak řešit převod majetku a závazků z pobočného spolku na jiný spolek podle nového občanského zákoníku? - 02.02.2014
S registrací pobočného spolku do rejstříku ještě počkejme nejméně do poloviny února - 22.01.2014
Fotit známé bez souhlasu už nejde. Další novinky občanského zákoníku - 17.01.2014
V Praze proběhl předposlední letošní seminář ČRDM k novému občanskému zákoníku - 05.12.2013
Nový občanský zákoník 2014 - 25.11.2013
Aleš Sedláček k dopadu současné legislativy a chystaného Občanského zákoníku na NNO - 26.09.2013
ČRDM rozšiřuje nabídku aktivit k novému Občanskému zákoníku - 22.09.2013
Česká rada dětí a mládeže spustila informační portál k novému Občanskému zákoníku - 08.09.2013
ČRDM chystá sérii seminářů k novému Občanskému zákoníku - 02.09.2013
Neziskovým sdružením hrozí omezení benefitů a úlev na daních - brání se - 13.06.2013
Spolek jako oprávněný příjemce dotací po 1. 1. 2014 - 28.05.2013
Seminář v Justiční akademii osvětlil řadu nejasností kolem právní úpravy spolků - 22.05.2013
Kulatý stůl k dopadům novelizace daní z příjmů na NNO - 17.03.2013
Kulatý stůl k dopadům novelizace daní pro neziskovky - 12.03.2013
Manuál k novému Občanskému zákoníku pro neziskovky - 27.02.2013


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
22. 4. 2021, 657x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2021 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> --> --> --> --> Google+