pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

     QR kód této stránky ->

BLOG: Bruselská mise Pavla Trantiny

Autor: | zařazeno: 8. 12. 2015 | přečteno 10370

V říjnu jsem zahájil desátý rok zastupování českých neziskovek v Evropském hospodářském a sociálním výboru. A byly to zatím dva velmi intenzivní měsíce.

Pavel Trantina

Podávám o nich písemnou zprávu jak sdružením dětí a mládeže, která mě nominovala, tak dalším zájemcům.

Činnost ve funkci předsedy sekce SOC

Zvolením předsedou specializované Sekce pro zaměstnanost, sociální věci a občanství 7. října jsem se ujal jejího řízení. To obnáší zejména koordinaci činnosti spolu s předsednictvem a sekretariátem a dennodenní operativu. První měsíc jsme se věnovali ladění priorit pro období 2015-18, jež se týkají tří velkých oblastí:

1. Investice, včetně sociálních investic, do inkluzivního růstu, kvalitních pracovních míst, lepších pracovních podmínek a lidského kapitálu
zde jsme mj. zdůraznili připravenost monitorovat implementaci strukturálních fondů 2014-2020 se zvláštním zřetelem na Evropský sociální fond
2. Respekt k základním lidským a sociálním právům
včetně práv postižených a inkluze - sociální začleňování - Romů
3. Migrace, azyl a integrace

Na tyto podrobně rozpracované priority naváže výběr tzv. stanovisek z vlastní iniciativy, které nám umožňují navrhovat Evropské komisi a dalším institucím EU nové podněty pro činnost.

Sekce se poprvé pod mým vedením sešla 19.listopadu a projednala 3 stanoviska, z nichž dvě se týkala balíčků EK o migraci a jedno role univerzit v utváření Evropy. Odpolední část proběhla ve formě konference s řediteli dvou agentur EU – CEDEFOP a Eurofond – jež letos shodně oslavily 40 let své činnosti.

Další zasedání sekce proběhne 14.12. formou diskuse o dvou návrzích zpráv z pera Evropské komise, a sice Zprávy o mládeži a Průběžné zprávy o Strategii vzdělávání a evropské přípravy 2020. Na diskusi jsme kromě zástupců Komise pozvali i jejich oponenty z řad neziskového sektoru – Evropské fórum mládeže a Platformy celoživotního učení – a měla by být jako akce otevřená pro veřejnost přenášena i on-line

Od počátku mandátu jsem předsedal několika konferencím a některé zahajoval či na nich mluvil. Z těch nejvýznamnějších uvedu lucemburskou konferenci Společné sociální hodnoty a principy s velmi zajímavými odbornými příspěvky, konferenci EAPN hodnotící v tam představené velmi podobné zprávě pokrok (či spíše nepokrok) v sociální dimenzi Strategie Evropa 2020 (a to, jak se k naplňování cílů a každoročních národních programů reforem v sociální oblasti, a zejména boje proti chudobě, staví členské státy) nebo zahájení konference EURO FORUM Eyes věnující se nezaměstnanosti mladých lidí, na níž osobně vystoupil Sir Ken Robinson. Na několika fórech i mimo Brusel, mj. v Portu a Pise, jsem hovořil o situaci EU v uznávání kompetencí získaných neformálním vzděláváním (zejména v neziskovém sektoru). Byl jsem také pozván na několik diskusí v Evropském parlamentu o (ne)zaměstnanosti mládeže a přijal dvě skupiny mladých lidí navštěvujících evropské instituce, abych jim představil činnost výboru.

Konečně 1. prosince jsem moderoval zajímavou diskusi na téma evropského občanství a mobility občanů v EU, kde byl představen zajímavý informační web TogetherinEurope.com (v tuto chvíli v angličtině a polštině) jako příspěvek k proběhlé konzultaci EK o občanství v EU.

Jako člen kontaktní skupiny EHSV pro evropské neziskové organizace jsem se zúčastnil jejího prvního zasedání a navrhl několik možností, jak spolupráci zintenzivnit, což se setkalo s uznáním.

Uprchlíci a migrace

Téma uprchlictví a migrace nejenže spadá do zodpovědnosti sekce, kterou řídím, ale jsem v něm velmi angažován i mimo činnost předsedy. Byl jsem předsednictvem výboru jmenován do tříčlenné koordinační skupiny, která má za úkol připravit komplexní strategii EHSV k uprchlictví a migraci, návrh deklarace v této věci pro prosincové plénum a dále souhrn zpráv ze 12 tříčlenných misí členů EHSV, kteří se na konci roku 2015 a počátkem roku příštího rozjedou do 11 členských států EU (Itálie, Německo, Řecko, Malta, Maďarsko, Rakousko, Slovinsko, Švédsko, Polsko, Bulharsko a Chorvatsko) a Turecka, aby tam hovořili zejména s neziskovými organizacemi a místní veřejnou správou starajícími se o uprchlíky o jejich problémech, potřebách a doporučeních pro EU.

Evropská aliance pro dobrovolnictví:
Kulatý stůl v Evropském parlamentu o naplňování
Politického programu pro dobrovolnictví v Evropě

V rámci své dobrovolné činnosti jako předseda Evropské aliance pro dobrovolnictví jsem nyní zaměstnán přípravou Kulatého stolu o naplňování Politického programu pro dobrovolnictví v Evropě, který se uskuteční 8. prosince v Evropském parlamentu pod patronací poslanců čtyř nejsilnějších frakcí (včetně poslankyně Michaely Šojdrové za EPP). Na něm představíme pohled evropských dobrovolnických organizací na to, co z doporučení z roku 2011 se podařilo prosadit za 4 roky na úrovni EU a jaké priority vidíme do blízké budoucnosti.

Využívám příležitosti, že jsme tuto sobotu (5.12.) oslavili mezinárodní den dobrovolnictví, abych vám všem popřál mnoho elánu do další činnosti. Věřte, že se v Bruselu snažím, aby byla co nejlépe oceňována a aby překážky v ní mizely nebos e alespoň zmenšovaly. Pohodový Advent a krásné vánoční svátky všem!

#inkluze #integrace #socialnizaclenovani

#inkluze #socialnizaclenovani

Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.Související články:
Evropský týden udržitelného rozvoje 2017 - zapojte se do příprav - 11.01.2017
Staň se Teamerem v česko-německém projektu Přátelství bez hranic - 05.01.2017
Mezinárodní ADVENTNÍ KALENDÁŘ na 28 dnů připravila DTA - 28.12.2016
Mezinárodní projekty o životním prostředí a toleranci s Hodinou H - 22.12.2016
Desátý ročník soutěže o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany - 20.12.2016
Kdo jsou nejlepší mluvčí angličtiny na světě? Česká republika se umístila na 16. místě - 28.11.2016
Medaile pro žáky SURYA Sun School v Kargyaku v Malém Tibetu - 23.11.2016
V TYMY zněla píseň „Děti z Pirea“ v rámci Řeckého týdne - 19.11.2016
ČRDM má svoji zástupkyni – Zuzanu Vaněčkovou – v Představenstvu Evropského fóra mládeže - 18.11.2016
Česko-slovenské školení „Inkubátor nápadů“ 9.-13. 11. 2016 - 29.10.2016
Odstartoval pilotní ročník programu mladých delegátů do OSN - 06.10.2016
9. česko-německé setkání mládeže přineslo workshopy, diskuze, zábavu – a přátelství - 26.09.2016
V Poličce začalo třídenní česko-německé setkání mládeže - 23.09.2016
22. Mezinárodní dudácký festival už klepe na dveře. - 25.08.2016
Echt česko-německý víkend – s mladými Němci i bez němčiny‎ - 23.08.2016
Za češtinou a němčinou do Srbska - 22.08.2016
Školení V4 No Hate Speech Movement – mladí proti projevům nenávisti - 16.08.2016
Příručka Více než kultura - More Than Culture - 08.08.2016
Světové dny mládeže 2016, Krakov - 01.08.2016
Kdo jede mit der ajsnbáhn?! - 15.07.2016
Česko-německá Polička po 20 letech. Buďte u toho! - 27.06.2016
Co se dalo zažít na #EYE2016 - 06.06.2016
EYE 2016 - Evropské setkání mládeže ve Štrasburku - 20.05.2016
První české vydání katalogu fairtradových výrobků - 16.05.2016
Češi a Slováci vloni nakoupili 218 tun kávy s certifikací Fairtrade - 14.05.2016
Světový den pro fair trade - 13.05.2016
AIESEC Česká republika slaví 50 let - 09.05.2016
Kulatý stůl Evropské dobrovolné služby - 03.04.2016
Vlajka pro Tibet a proč ji vyvěšovat - 28.03.2016
Studentský projekt „Do Německa na zkušenou!“ - 14.03.2016
3-2-1 ... Film jede! Kamera ab! aneb česko-německý videoseminář - 03.01.2016
Česko-německé fórum mládeže odstartuje své deváté funkční období - 06.10.2015
IX. mezinárodní finále projektu Jugend debattiert international bude v Rize - 21.09.2015
Projekt Zero2Hero = informační gramotnost zábavně - 04.09.2015
Hodina H představuje projekt „Junior hop“ - 17.08.2015
Festival indické kultury - 28.07.2015
SIRIRI proti nenávisti - 27.07.2015
Darja a Dima, studenti z Doněcka - 16.07.2015
Mladí z V4 jednali o nenásilné komunikaci, bezpečnosti na síti, šikaně a lidských právech - 15.07.2015
Česko-německý komiks vypráví dva skutečné motivační příběhy mladých lidí - 06.07.2015
Pozvánka na česko-německý seminář pro zástupce obcí a mimoškolně aktivní subjekty - 02.07.2015
Zemřel sir Nicholas Winton. Lidé vzpomínají na odvážného zachránce dětí - 02.07.2015
Pokřivená uprchlická realita? - 26.06.2015
Odejmuté dětství: Dětské oběti arménské genocidy - 02.06.2015
Odměna pro vítěze Ceny Karla Velikého pro mladé - 29.05.2015
Slovensko: Děti mají na sjezdovkách povinně nosit helmu, navrhuje vláda - 29.05.2015
Česko-německé fórum mládeže hledá posily - 28.05.2015
Mezinárodní projekt Roads to recognition - cesty k uznávání výsledků neformálního vzdělávání - 23.05.2015
Skautky a skauti se v Praze připravují na jamboree do Japonska - 08.05.2015
Požehnání od Dalai Lamy pro Sluneční školu v Kargyaku - 27.04.2015
V poradní radě pro mládež Rady Evropy zastupuje ČRDM Jan Husák - 22.04.2015
Globální rozvojové vzdělávání do oddílů a kroužků - 21.04.2015
Interkulturní školení pro budoucí vedoucí mládeže - 18.04.2015
Zažít a naučit se – Česko-německý jazykový kurz - 15.04.2015
Česko-německé fórum mládeže hledá koordinátorku / koordinátora - 27.03.2015
Vítězem národního kola soutěže Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany 2015 je projekt Evropské fórum v Poděbradech - 22.03.2015
Když padají manga - Dobrovolníkem uprostřed válečného konfliktu - 15.03.2015
Dánští skauti si koupili vlastní ostrov s pevností z 19. století - 14.03.2015


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
22. 4. 2021, 640x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2021 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> --> --> --> --> Google+