Březový lístek je ocenění, které si mezi sebou v České republice navzájem udělují vedoucí dětských oddílů za práci s dětmi a pro děti. Zeptali jsme se:

  1. V jaké organizaci působíš, co s dětmi děláš a co tě na práci s dětmi baví?
  2. Při jaké příležitosti jsi svůj poslední BL dostal a co to pro tebe znamená?

  Tomáš Bartoň - Kuchtík Tomáš „Kuchtík“ Bartoň bílý BL (7. stupeň)

  1. Již od malička působím v Junáku, nicméně jsem se při své činnosti ocitl v mnoha organizacích, kterým se snažím něco předat. Léta jsem vedl skautský oddíl. Vidím v této činnosti smysl, rozvíjí to kreativitu, fantazii, smysl pro zodpovědnost. Tahle práce nikdy není fádní, pořád se něco děje 🙂

  2. Svůj poslední lístek (BL 7. stupně, pozn. red.) jsem dostal tuším v roce 2007. A co to pro mě znamená? No, hlavně závazek. Děkuji udělovatelům, mám ještě co vracet. Tomáš Bartoň -

  Jan Burda hovoří o Galénově nadačním fondu a ocenění Březový lístek.

  #brezovelistky

  Březový lístek
  Březový lístek a Galénov nadační fond je ocenění, které si mezi sebou v České republice navzájem udělují vedoucí dětských oddílů za práci s dětmi a pro děti. Má dvanáct stupňů, které postupně vyjadřují rozsah práce oceněného vedoucího. Historie Březových lístků sahá až do roku 1966, u jeho zrodu stál Jan Galén Šimáně a jeho přátelé, o další pokračování tradice pečuje Galénův nadační fond.

  Informace a pravidla udělování naleznete na webu www.brezovylistek.cz a také na Facebooku www.facebook.com/brezovelistky.

  Autoři