Zvýší se – kvůli novým tarifům elektřiny – náklady neziskovkám, provozujícím základny a objekty, ale i klubovny, které slouží především ke vzdělávání vedoucích a výchově dětí a mládeže? Bohužel ano, a to až o nemalých 20%.

  Elektrická energie (ilustrační foto)

  Elektrická energie (ilustrační foto) Proto se za své členské organizace postavila Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) a reaguje na vyhlášení nové tarifní struktury dopisem, adresovaným Energetickému regulačnímu úřadu. V dopise se píše:

  Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) reaguje na výzvu ředitelky Energetického regulačního úřadu Ing. Aleny Vitáskové k účasti na veřejném konzultačním procesu k nové tarifní struktuře, stejně jako na podněty z členských organizací dětí a mládeže, které jsou navrhovanými změnami znepokojeny.
  V případě schválení současné podoby nové tarifní struktury se změny nedotknou pouze chatařů, ale také pořadatelů a organizátorů dětských táborů, provozovatelů táborových základen a sezónních objektů určených k rekreaci, vzdělávání a výchově dětí a mládeže.

  ČRDM se obává, že změna směrem k nové tarifní struktuře ve své současné podobě nemotivuje k šetrnému chování spotřebitelů, a oslabuje tak výchovný efekt (nejen) na mládež, které poskytuje příklad, jak se úspory nemusí vyplácet.
  ČRDM apeluje na Energetický regulační úřad a politickou reprezentaci České republiky, aby tyto skutečnosti byly brány v potaz a zohledněny při přípravě nových tarifů.

  Dokument v pdf najdete zde:

  Stanovisko České rady dětí a mládeže k nové tarifní struktuře (dopis ERÚ)

  #elektřina #platbyzaelektřinu #tarify

  Aktualizováno 3. 3. 2016 –
  I Česká rada dětí a mládeže přispěla ke konci návrhů ERÚ:
  http://www.adam.cz/clanek-2016030014-navrh-novych-plateb-za-elektrinu-konci-v-kosi.html