Březový lístek je ocenění, které si mezi sebou v České republice navzájem udělují vedoucí dětských oddílů za práci s dětmi a pro děti. Zeptali jsme se:

  1. V jaké organizaci působíš, co s dětmi děláš a co tě na práci s dětmi baví?
  2. Při jaké příležitosti jsi svůj poslední BL dostal a co to pro tebe znamená?

  Lenka Burdová – „Venci“, zelený BL (1. stupeň)

  1. Působím v CVČ (Centrum volného času, pozn.) Hrubínka v Třebíči. Myslím si, že čas strávený s dětmi při vyplňování jejich volného času má smysl, a proto se snažím zapojit. Jako instruktorka jsem pomáhala při vedení oddílu a jako vedoucí oddíl vedla. Několik let spolupracuji na organizování letních táborů. A ty rozzářené dětské oči jsou skvělou odměnou za odvedenou práci – jsou tím, co mi „dobíjí baterky“ a co mě motivuje k další práci.

  2. Svůj první a zároveň poslední Březový lístek jsem dostala na závěrečném ceremoniálu RVVZ (Regionální vzájemná výměna zkušeností, pozn.) ve Žďáře nad Sázavou, kterou jsem pomáhala organizovat v rámci Pionýrské skupiny Údolí slunce. Na Březový lístek jsem pyšná a velmi si ho vážím, protože mi je odměnou nejen za uvedenou akci, ale i za činnost, kterou s dětmi a hlavně pro děti dělám.

  Jan Burda hovoří o Galénově nadačním fondu a ocenění Březový lístek.

  #brezovelistky

  Březový lístek
  Březový lístek a Galénov nadační fond je ocenění, které si mezi sebou v České republice navzájem udělují vedoucí dětských oddílů za práci s dětmi a pro děti. Má dvanáct stupňů, které postupně vyjadřují rozsah práce oceněného vedoucího. Historie Březových lístků sahá až do roku 1966, u jeho zrodu stál Jan Galén Šimáně a jeho přátelé, o další pokračování tradice pečuje Galénův nadační fond.

  Informace a pravidla udělování naleznete na webu www.brezovylistek.cz a také na Facebooku www.facebook.com/brezovelistky.

  Autoři