Zástupci České rady dětí a mládeže se obrátili na předsedu vlády dopisem, v němž vyjádřili svůj nesouhlas s postupem policie vůči českým demonstrantům v době, kdy Hrad hostil čínského prezidenta.

  Premiér Bohuslav Sobotka a předseda ČRDM Aleš Sedláček (foto archiv ČRDM)

  „Máme za to, že přístup naší policie při nedávné návštěvě čínské delegace výrazně poškodil víru mnoha mladých lidí v to, že žijí ve státě, kde policie pomáhá a chrání, a to nestranně,“ stojí mj. v dopise, který podepsali předseda ČRDM Aleš Sedláček a Tomáš Novotný z pracovní skupiny ČRDM „Stát“.

  Celé znění dopisu je následující:


  Vážený pane premiére,

  dovolte, abychom Vás pozdravili a popřáli Vám zdar ve Vaší práci. Před nedávnem jsme Vám rádi poděkovali za uměřený a věcný přístup k migrační otázce . Náš dík trvá, vážíme si toho, že ministerský předseda naší země setrvává na hodnotách, které jsou blízké i nám.

  Vážený pane premiére,

  v tomto dopise bychom se chtěli dotknout problematiky, která nás v minulých dnech velmi znepokojila.
  Týká se návštěvy čínské delegace a přístupu Policie České republiky k českým demonstrantům.
  Z veřejně přístupných zdrojů je zcela zřejmé, že policie nebyla v mnoha případech nestranná. Znepokojilo nás, že uniformovaní i civilní příslušníci Policie České republiky doložitelně bránili pokojným demonstrantům vyjádřit své názory na přítomnost představitelů komunistické Číny, že jim byly odebírány tibetské i jiné vlajky. Nesouhlasíme s aktivitou, kdy příslušníci české policie očividně stranili čínským demonstrantům či proaktivně odstraňovali tibetské vlajky z privátních domů. Nerozumíme důvodu, proč policie zasahovala na akademické půdě (viz doložitelné televizní zpravodajství a výpovědi akademických funkcionářů) a vytvářela atmosféru, jako by bylo vyvěšení tibetské vlajky něčím nepatřičným či kriminálním.
  Z mnoha veřejně přístupných svědectví je jasné, že jednání PČR hraničilo se šikanou, a to převážně mladých lidí, kteří nad návštěvou čínských pohlavárů nejásali a dali to veřejně najevo.
  Střešní organizace Česká rada dětí a mládeže se přirozeně zajímá o život, podmínky a práva mládeže naší země.
  Máme za to, že přístup naší policie při nedávné návštěvě čínské delegace výrazně poškodil víru mnoha mladých lidí v to, že žijí ve státě, kde policie pomáhá a chrání, a to nestranně.

  Prosíme Vás proto, pane předsedo vlády, abyste se vahou své autority zasadil o prošetření všech případných excesů, ke kterým ze strany významné složky státní moci došlo.

  Děkujeme Vám

  Ing. Aleš Sedláček
  předseda ČRDM

  Mgr. Tomáš Novotný, v. r.
  Pracovní skupina Stát ČRDM


  #CRDM_cz