Výstava Neuvěřitelný svět prvních zemědělců mezi Ohří a Berounkou, která je čerstvě k vidění v Muzeu T. G. M. Rakovník, měla vernisáž v pátek 15. 4. 2016.

  Neuvěřitelný svět prvních zemědělců (z výstavy v Rakovníku)

  Předměty do expozice zapůjčilo pět muzeí, a v jedné výstavě je tak možno spatřit pohromadě ty nejkrásnější a nejslavnější artefakty, které se v Čechách z doby před více jak sedmi tisíci lety zachovaly.

  Autoři výstavy, manželé Dana a Daniel Stolzovi, jsou archeology našeho Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, a nechtěli klasickou „vitrínovou“ výstavu. Jak sami říkají, velkým vzorem jim jsou německé a další evropské archeologické výstavy, které dávají poznávat návštěvníkům vystavované téma všemi smysly. Proto se i období neolitu snažili přiblížit co nejzajímavějším způsobem…

  Více informací a spoustu fotografií najdete v článku:

  Navštivte Neuvěřitelný svět prvních zemědělců a dotkněte se doby kamenné

  Výstavu můžete navštívit až do 12. 6. 2016 v Muzeu T. G. M. Rakovník, poté bude přemisťováná do dalších středočeských muzeí.
  Více:
  http://www.cestyarcheologie.cz/

  #vystava #neolit #archeologie