Rozhovor s Matějem Bajgarem, spoluorganizátorem a lektorem Letní akademie Discover

  Letní akademie Discover je podle webové prezentace projektem, který umožňuje středoškolákům na týden zažít atmosféru nejlepších univerzit a snaží se jim zprostředkovat hodnoty poznávání, občanství a rozmanitosti. O které univerzity se jedná?
  Myslíte si, že to bude týden školy navíc? Omyl, bude to týden, který strávíte s úžasnými lidmi, prožijete nezapomenutelné chvíle a spoustu se toho dozvíte. I o sobě. (foto archiv Discoveru)S nápadem uspořádat Discover přišlo v roce 2010 několik slovenských kamarádů, z nichž většina tehdy studovala na univerzitě v Oxfordu. Discover je taky částečně inspirovaný oxfordskou letní akademií pro středoškoláky, kde jedna ze zakladatelek Discoveru v létě 2010 učila. Nejvíce tedy Discover čerpá z atmosféry oxfordských a cambridgeských kolejí. Řada našich lektorů ale studovala i na dalších univerzitách – Harvardu, University College London, London School of Economist, Amsterdamské univerzitě, ale také Karlově nebo Masarykově univerzitě – a každý z nich na Discover přináší něco z vlastních zkušeností.Myslíte si, že to bude týden školy navíc? Omyl, bude to týden, který strávíte s úžasnými lidmi, prožijete nezapomenutelné chvíle a spoustu se toho dozvíte. I o sobě. (foto archiv Discoveru) To, čím se inspirujeme, ovšem nejsou slavná jména. Je to nadšení pro studovaná témata, kterým jsou právě kvalitní univerzity nabité. A také prostředí, kde spolu vyučující a studenti diskutují jako sobě rovní, a to nejen během kurzů, ale také na obědě, večer u ohně a vůbec v každé volné chvíli.

  Jaké oblasti výuky se těší největšímu zájmu účastníků Letní akademie?
  Dlouhodobě nejpopulárnější jsou kurzy, které zajímá fungování lidského těla a mysli: neurověda, psychologie a medicína. Podstatné ale je, že si každý najde to svoje. Ať už je to právo, historie nebo fyzika. Snažíme se také posilovat umělečtěji zaměřené předměty: literaturu, výtvarné umění a letos poprvé také filmovou tvorbu.

  Myslíte si, že to bude týden školy navíc? Omyl, bude to týden, který strávíte s úžasnými lidmi, prožijete nezapomenutelné chvíle a spoustu se toho dozvíte. I o sobě. (foto archiv Discoveru)Kdo je typickým účastníkem Letní akademie?
  Naše účastníky spojuje to, že je baví poznávat, jak svět funguje. Chtějí se rozvíjet, diskutovat o tématech, o která se zajímají, a zlepšovat svět kolem sebe. Zároveň je ale každý účastník jiný. Někoho baví hodiny probírat výhody a slabiny různých politických systémů, jiný dá přednost čtení poezie nebo diskusi o umělé inteligenci. Někdo je z věhlasného pražského gymnázia, jiný z menšího města na východním Slovensku. Někdo má jasno, co chce studovat na vysoké škole, jiný vůbec netuší. Ale právě i tato pestrost dělá Discover tak zajímavým.

  Myslíte si, že to bude týden školy navíc? Omyl, bude to týden, který strávíte s úžasnými lidmi, prožijete nezapomenutelné chvíle a spoustu se toho dozvíte. I o sobě. (foto archiv Discoveru)Myslíte si, že to bude týden školy navíc? Omyl, bude to týden, který strávíte s úžasnými lidmi, prožijete nezapomenutelné chvíle a spoustu se toho dozvíte. I o sobě. (foto archiv Discoveru)V čem je projekt Letní akademie jedinečný, co ho podle Vašeho názoru odlišuje od „běžné“ školy nebo letní vzdělávací akce?
  Zásadní rozdíl proti normální škole je, že na Discover jedou všichni dobrovolně, objevovat obor, který si sami vybrali a který je zajímá. Také výuka probíhá v malých skupinkách a převážně formou diskuse, experimentů a modelových situací. Účastníci si můžou vyzkoušet například roli obhájce či žalobce u soudu, obchodování na burze nebo pilulky, po kterých přestanou cítit kyselou chuť. Tento pokus se koná na neurovědě – studenti pak jí citrón a pochvalují si, jak je sladký!
  Od jiných letních akcí se také Discover liší širokou nabídkou kurzů. Nevím o žádné jiné akademii v Česku nebo na Slovensku, kde by mohli středoškoláci zároveň zkoumat ekonomii i medicínu. A tato pestrost také přináší možnost dozvědět se něco i o jiných oborech, než o těch, na které se běžně zaměřuji.

  Myslíte si, že to bude týden školy navíc? Omyl, bude to týden, který strávíte s úžasnými lidmi, prožijete nezapomenutelné chvíle a spoustu se toho dozvíte. I o sobě. (foto archiv Discoveru)Myslíte si, že to bude týden školy navíc? Omyl, bude to týden, který strávíte s úžasnými lidmi, prožijete nezapomenutelné chvíle a spoustu se toho dozvíte. I o sobě. (foto archiv Discoveru)Letos v létě poprvé otevíráte i mezinárodní turnus. Můžete tuto informaci trochu rozvést?
  Po menším „průzkumu trhu“ jsme došli k tomu, že náš koncept letní akademie, kde mladí lidé, kteří měli příležitost studovat na špičkových univerzitách, předávají své zkušeností zvědavým středoškolákům, není jedinečný pouze v československém prostoru, ale i v širším regionu. Proto jsme se vedle dvou československých turnusů rozhodli poprvé otevřít i mezinárodní turnus. Proběhne v angličtině a už nyní máme přijaté uchazeče z asi deseti různých zemí. Věřím, že mezinárodní rozměr Discover dále obohatí. A třeba Discover někoho z našich zahraničních účastníků nebo lektorů tak nadchne, že založí podobnou akademii i ve své zemi!

  Myslíte si, že to bude týden školy navíc? Omyl, bude to týden, který strávíte s úžasnými lidmi, prožijete nezapomenutelné chvíle a spoustu se toho dozvíte. I o sobě. (foto archiv Discoveru)Mezi podporovateli projektu je uvedena i Asociace debatních klubů České republiky, náležící k členským organizacím České rady dětí a mládeže. V jakém rozsahu a jakou formu s ADK spolupracujete?
  Discover od počátku organizujeme pod hlavičkou Slovenské debatní asociace, tedy slovenské obdoby ADK. Nabízíme kurzy debaty pro začátečníky a pro pokročilé a máme mezi absolventy i lektory řadu debatérů. ADK nám už řadu let pomáhá Discover propagovat mezi svými členy a letos nám také štědře nabídla pomoc se zařizováním víz pro účastníky ze zemí mimo Evropskou unii.

  Matěj Bajgar, spoluorganizátor a lektor Letní akademie Discover (foto archiv Discoveru)Překlad výrazu „Discover“ odkazuje k objevování, nalézání, vypátrání… Co jste během svého působení v Letní akademii objevil Vy osobně?
  Ke svému překvapení jsem objevil, že mě vedle čistě intelektuálních činností také nesmírně baví něco konkrétního vymýšlet a organizovat. A také jsem pochopil, že nejlepší věci vznikají ne z vůle jednotlivců, ale spoluprací lidí, kteří se liší ve svých dovednostech a zaměřeních, ale sdílí klíčové hodnoty a vzájemně se respektují.

  Chtěl byste informace o projektu Letní akademie na závěr ještě nějak doplnit, rozšířit či zpřesnit?
  Přihlášky na letošní léto jsou stále otevřené. Takže koho Discover zaujal, ať neváhá a naťuká do prohlížeče www.dsicover.sk!

  Děkuji za rozhovor.

  #vzdelavani #volnycas