Putovní výstava “Neuvěřitelný svět prvních zemědělců mezi Ohří a Berounkou” představí nejzajímavější nálezy z mladší doby kamenné ze sbírek Národního muzea, Muzea hlavního města Prahy, Muzea T. G. M Rakovník, Oblastního muzea v Lounech, Středočeského muzea v Roztokách u Prahy a Ústavu archeologické památkové péče středních Čech.

    Výstava seznámí návštěvníky s nejnovějšími objevy a poznatky z celé střední Evropy o těchto nejstarších zemědělcích.

    Exponáty budou doplněny trojrozměrnými modely neolitického osídlení, replikami nástrojů, krátkými filmy, zvukovými efekty, dioramaty aj. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet řemesla prvních zemědělců od štípání nástrojů, po řezání, broušení, ale i spřádání a tkaní v připravované dílně. Výstava bude doplněna kvízy a pro školy pracovními listy. Díky tomu atraktivním způsobem návštěvníkům ukáže, jaký život vedl člověk před více než 7000 lety.

    #archeologie #muzeum