Možnosti získat příspěvek na úhradu dětského tábora od pojišťoven jsou letos ještě omezenější, než v letech předchozích.

  Oborová zdravotní pojišťovna
  přispívá v rámci programu VITAKONTO svým klientům na dětské letní tábory, přičemž průměrná výše příspěvku OZP v letošním roce činí 1250 Kč. Maximální částka, kterou VITAKONTO umožnilo klientům OZP získat, činila letos 4300 Kč. Využívat program VITAKONTO mohou všichni klienti OZP, kteří jsou zdarma zaregistrovaní do aplikace VITAKARTA.
  Více zde: www.ozp.cz/benefity/vitakonto anebo v článku: http://www.adam.cz/clanek-2015060022-prispevek-pojistovny-ozp-pro-deti-na-tabor.html

  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  pro své pojištěnce nabízí preventivní programy pro děti a mládež do 18 let včetně (až 1 000 Kč) v rámci tzv. balíčků. Konkrétně Balíček Pohyb nabízí až 300 Kč na letní tábory (a také na organizované plavecké kurzy, až 300 Kč).
  Příspěvek na letní tábory platí pro děti od 6 do 16 let včetně. Příspěvek bude uznán jen v případě jeho trvání v délce minimálně 4 kalendářní dny, a lze jej uplatnit na tábory pořádané v období letních prázdnin, od 1.7. 2016 do 31.8. 2016. Příspěvek se vztahuje i na příměstské tábory. Příspěvek se poskytuje 1x za 2 roky, tzn. pokud byl příspěvek na letní tábory dítětem čerpán v roce 2015, příspěvek v roce 2016 nelze vyčerpat. Zde bude příspěvek posuzován ve vazbě na to, zda jsou rodiče pojištěnci ČPZP. Pokud jsou rodiče pojištěnci ČPZP, může dítě příspěvek čerpat, i když jej čerpalo už v loňském roce.
  Podrobnosti a formuláře najdete zde:
  http://www.cpzp.cz/clanek/4397-0-Preventivni-programy-pro-deti-a-mladez-do-18-let-vcetne-az-1-000-Kc.html

  Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
  má k dispozici na rok 2016 balíček pro žáky a studenty od 6 do 20 let, v rámci nějž proplácí do 300 Kč příspěvek na sportovní a pohybové aktivity a prevenci úrazů, preventivní prohlídky sportovců či studentů pro studium do zahraničí.
  Více: http://www.zpskoda.cz/pojistenec/zdravotni-programy-2016/balicky

  Příspěvek na tábory v r. 2016 neposkytují:
  Všeobecná zdravotní pojišťovna, Revírní bratrská pokladna , Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMV poskytuje příspěvek POUZE na ozdravný pobyt v přírodě organizovaný základní školou v ČR – „škola v přírodě“, „lyžařský výcvik“; příspěvek se neposkytuje na volnočasové aktivity)

  Autor