Možností získat příspěvek na úhradu dětského letního tábora je několik. Záleží na tom, jestli například připlácí na tábor zaměstnavatel rodičů, jestli je dítě ze sociálně slabé rodiny nebo u které pojišťovny je pojištěno.

  Níže najdete souhrn letošních možností.

  1. PŘÍSPĚVEK OD ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
  Příspěvky od pojišťoven jsou letos ještě omezenější, než v letech předchozích. V podstatě dávají příspěvky jen tři pojišťovny: Oborová zdravotní pojišťovna (OZP), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda.
  Konkrétní informace najdete v článku:
  http://www.adam.cz/clanek-2016060042-prispevky-na-letni-tabory-2016-informace-pro-rodice-i-vedouci.html

  2. PŘÍSPĚVEK Z FONDU ODBOROVÉHO SVAZU
  Příspěvky na letní tábory nabízejí některé odborové svazy. Obvykle stačí, když je alespoň jeden z rodičů jejich členem. OSPKOP přispívá 1 000 Kč na dítě. Pro členy některého z odborů spadajících pod Českomoravskou konfederaci odborových svazů je pak připraveno několik slev v závislosti na typu tábora, řádově se jedná o stovky korun. Jste-li členy odborů, informujte se přímo u svého zástupce na možný příspěvek.

  3. PŘÍSPĚVEK ZE SOCIÁLNÍCH DÁVEK
  Za určitých okolností lze příspěvek na dětský tábor získat prostřednictvím dávek mimořádné okamžité pomoci. Žádat o něj mohou sociálně a finančně slabší rodiny na místně příslušném Úřadu práce. Schválení, nebo neschválení příspěvku je plně v kompetenci úředníků. Vždy musí jít k vynaložení prostředků na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte. Stát doplácí celé náklady na dětský tábor, nicméně výše příspěvku na jedno dítě nesmí překročit desetinásobek životního minima (34 100 Kč).

  4. PŘÍSPĚVEK NA TÁBOR JAKO ZAMĚSTNANECKÝ BENEFIT
  Někteří zaměstnavatelé poskytují finanční příspěvky na tábor i zaměstnancům, kteří nejsou členy odborů. Bližší informace získáte na personálním oddělení vašeho zaměstnavatele.

  5. SLEVA OD POŘADATELE TÁBORA
  Cenové zvýhodnění je možné získat za včasnou rezervaci, nebo naopak za last minute nabídku, kdy pořadatelé potřebují zaplnit poslední volná místa. Slevy jsou nabízeny také za opakovanou účast nebo umístění vícero sourozenců zároveň.

  6. OJEDINĚLÝ NÁPAD PRAHY 6
  Nový program pomůže rodinám poslat své děti na tábor. Záměrem pilotního projektu Šestka táborová je podpořit aktivní trávení volného času dětí a mládeže z MČ Praha 6 prostřednictvím poskytnutí jednorázového příspěvku rodinám dětí, které se zúčastní letních pobytových akcí (táborů, soustředění). Pro letošní léto (2016) je výše podpory stanovena na 500 Kč pro jedno dítě, celková předpokládaná rozdělovaná částka je 500 000 Kč. „Radnice chce podporovat, aby děti z Prahy 6 trávily léto aktivním způsobem mimo hlavní město“, říká Libor Bezděk, radní pro sport a volný čas. Jedná se o pobyty pro děti a mládež, které mají trvání minimálně 7 po sobě jdoucích dnů s účastí minimálního počtu účastníků 15 dětí.
  Příspěvky budou realizovány výhradně on-line formou, přihlásit se do programu je nutno do 30. června 2016! Přihlásit se je možno zde: http://rodina6.cz/#page=tabory&part=
  Důležitou podmínkou této otevřené spolupráce je také aktivní zájem ze strany pořadatelů akcí.
  Více: http://rodina6.cz/#page=tabory

  #příspěvky #tábor

  Autor