Mezi 18. červnem a 13. červencem ambasadoři z České republiky, Keni i Slovinska šířili mezi děti a mládež v šesti různých regionech myšlenky respektu, komunikace a tolerance ve společnosti.

  Kopeme za lepší svět - Projekt „Fotbal pro rozvoj“ již dvanáctým rokem organizuje INEX - Sdružení dobrovolných aktivit (Ústí nad Labem, 2016) Činili tak prostřednictvím velmi poutavých aktivit – napříč Českou republikou se necelý měsíc tancovalo, bubnovalo a zpívalo, a především, pořádaly se turnaje a workshopy v F3 fotbale. Díky těmto aktivitám se každoročně podaří zapojit přes 1500 mladých lidí především z dětských domovů a nízkoprahových center.

  Kopeme za lepší svět - Projekt „Fotbal pro rozvoj“ již dvanáctým rokem organizuje INEX - Sdružení dobrovolných aktivit (Polička, 2016) Letos tomu je již 11 let, kdy se i v České republice poprvé realizovala myšlenka využít sportu jako efektivního a přitom zábavného způsobu vzdělávání a osobního rozvoje. V rámci spolupráce s keňskou organizací MYSA (Mathare Youth Sports Association) vznikl při české organizaci INEX-SDA jedinečný osvětový projekt Fotbal pro rozvoj. Postupně se z něj stal velmi živý program, který má mnoho podporovatelů od známých osobností v podobě například Tomáše Ujfalušiho jakožto patrona projektu či organizací jako FAČR, České rozvojové agentury a dalších firem i médií. Projekt se každým rokem vyvíjí a posouvá dopředu, jeho poslání však zůstává stejné: kopeme za lepší svět!

  Kopeme za lepší svět - Projekt „Fotbal pro rozvoj“ již dvanáctým rokem organizuje INEX - Sdružení dobrovolných aktivit (Polička, 2016)Kopeme za lepší svět - Projekt „Fotbal pro rozvoj“ již dvanáctým rokem organizuje INEX - Sdružení dobrovolných aktivit (Plzeň, 2016) Koordinátor projektu Štěpán Kyncl se k tomu vyjádřil: „Jak už naznačuje motto, účelem našeho F3 fotbalu není za každou cenu vstřelení největšího počtu gólů, ale především hra v duchu fair play. Fotbal pro nás totiž není jen sport, ale i prostředek k lepšímu vzájemnému porozumění a toleranci ve společnosti. Prostřednictvím fair play turnajů, workshopů, ale i koncertů se snažíme propojit místní komunity, přenést myšlenky fair play z hřiště do běžného života a dostat je do povědomí veřejnosti.“

  Kopeme za lepší svět - Projekt „Fotbal pro rozvoj“ již dvanáctým rokem organizuje INEX - Sdružení dobrovolných aktivit (Praha, 2016)Kopeme za lepší svět - Projekt „Fotbal pro rozvoj“ již dvanáctým rokem organizuje INEX - Sdružení dobrovolných aktivit (Ústí nad Labem, 2016) Konkrétně letošní tour sestávala z šesti turnajových zastávek (v Praze, Ostravě, Plzni, Ústí nad Labem, Nepomyšli a Hartenbergu). Slavnostní zahájení proběhlo v prostorách Selesiánského střediska v pražských Kobylisích. Na programu byla panelová diskuze se zástupci našich partnerských organizací – keňskými MYSA (Mathare Youth Sports Association), švýcarskými Sport the Bridge, ale i českými Amnesty International.

  Kopeme za lepší svět - Projekt „Fotbal pro rozvoj“ již dvanáctým rokem organizuje INEX - Sdružení dobrovolných aktivit (Ostrava, 2016)Vrcholem v každém regionu byly fair play turnajové dny – v Praze se konaly turnaje v jeden den hned dva – turnaj týmů Nízkoprahové ligy férového fotbalu a odpolední exhibiční turnaj partnerských organizací, v jiných regionech se zase zapojili dobrovolníci z celého světa a přijeli se podívat i hráči z partnerských klubů FC Baník Ostrava a FK Baník Sokolov.

  Kopeme za lepší svět - Projekt „Fotbal pro rozvoj“ již dvanáctým rokem organizuje INEX - Sdružení dobrovolných aktivit (Ostrava, 2016) Pevně věříme, že kromě samotných ambasadorů, kteří svou tour již skončili a jejichž keňská část už je zpátky doma na africkém kontinentě, měla osvětová tour hluboký dopad na spoustu dalších lidí včetně dětí, kterým bylo umožněno sdílet svoje zkušenosti a diskutovat o problémech, a že právě oni přenesou své poznatky na ostatní a nastartují pozitivní změnu svého okolí.

  Kopeme za lepší svět - Projekt „Fotbal pro rozvoj“ již dvanáctým rokem organizuje INEX - Sdružení dobrovolných aktivit (Ostrava, 2016) Díky zápalu všech ambasadorů a podpoře našich partnerů se tak letošní ročník opět vydařil.

  www.fotbalprorozvoj.cz
  www.inex-sda.cz

  #Fotbalprorozvoj #fotbal #fairplay #dobrovolnici

  #dobrovolnici

  Dobrovolník je člověk, který se ze své vůle rozhodne věnovat ve svém volném čase svou energii, znalosti a zkušenosti např. dětem, potřebným lidem nebo veřejně prospěšným činnostem bez nároku na odměnu.

  Dobrovolnictví je činnost, kterou vytváří dobrovolník bez nároku na odměnu nebo jiné výhody.