Jiří Wolker, básník, byl jako mladý hoch jedním z prvních, kdo tábořili s prvními skauty u nás, nedaleko Vorlovské myslivny se zakladatelem českého skautingu Antonínem Benjaminem Svojsíkem.

  Na táboře si psal podrobný deník… a v lese nedaleko myslivny má pomníček.
  Letos v srpnu tábořiště prvních skautů okolí pomníčku skautští vedoucí z kurzu Gemini nově upravili, vyčistili studánku na tábořišti a přidali pár informačních tabulek…

  Bohoušek.cz vzpomněl výročí „poslední“Wolkerovy hlídky:

  18. srpna 1916

  41. DEN

  Básník Jiří Wolker jako skaut v r. 1916 Hlídka mi uběhla báječně, neboť starší Motyčka se mnou hlídal a tak bavili jsme se až do pěti hodin. Potom vzbudil jsem Žižku a šel spat. Brzy mě však probudili, neboť chtěli jsme býti na Lipnici o desáté hodině. Vyrazili jsme s panem Arnimem; pan profesor šel o něco dříve. Nebe bylo zatažené a shůry padal onen nekonečný déšť malých kapek.

  NA POSLEDNÍ HLÍDCE

  Seděl jsem u hasnoucího ohně, jenž probleskoval jen chvílemi zpod hustého popelového povlaku. Nad hlavou tiše šuměly mi větve a setřásaly smutně neviditelné krůpěje, melancholicky pleskající o rozvlhlou lesní prsť. Byla ještě tma a ráno dalo se jen tušit v těch hlubinách rozplakaného lesa. Nade mnou plula oblaka…

  Celý text na Bohoušek.cz:

  http://www.bohousek.cz/clanek-2016080008-pred-100-lety-na-posledni-hlidce-z-taboroveho-deniku-sestnactileteho-skauta-jiriho-wolkera-18-srpna-1916.html

  http://www.bohousek.cz/clanek-2006081801-na-posledni-hlidce-z-taboroveho-deniku-sestnactileteho-skauta-jiriho-wolkera.html

  Tyto texty vyšly knižně, ukázky – zejména námi uvedené „Na poslední hlídce“, potom i časopisecky.
  Text „Na poslední hlídce“ otiskl již 15. září 1916 časopis Junák.

  #skaut #Wolker #tábor #výročí

  Autoři