20. konference Forum 2000 se koná 16. – 19. října 2016 v Praze a dalších středoevropských městech.

  Konference FORUM 2000 - Václav Havel (ilustrační foto www.forum2000.cz) Život a dílo Václava Havla, intelektuála, spisovatele, dramatika, politického vězně, obhájce lidských práv a prezidenta republiky je strhujícím příkladem převzetí osobní zodpovědnosti za stav věcí veřejných a stav světa jako celku. Zdá se však, že dnešní demokratické vlády v tomto směru čelí závažným problémům. Světoví lídři se potýkají s nedostatkem vize, odvahy rozhodovat či převzít na sebe odpovědnost. Jsou současné demokratické systémy schopné generovat skutečné politické osobnosti? Je rostoucí autoritářství ve světě důsledkem slabosti demokracií? Kdo jsou lídři budoucnosti a kde jsou dnes osobnosti, jako byli Havel, Churchill nebo Mandela?

  Tematické okruhy konference 2016
  1. Nedostatky demokratického leadershipu
  2. Výzvy pro demokracii
  3. Havel
  4. 20 let Fora 2000: Svět a jeho současné problémy
  5. Mezináboženský dialog

  Registrace je možná pouze online, a to do 7. října 2016, praktické informace k ůčasti na konferenci najdete zde:
  http://www.forum2000.cz/cz/projekty/konference-forum-2000/2016/jak-se-zucastnit/

  Konference je otevřená pro veřejnost, ovšem pro vstup na všechny diskuse v paláci Žofín, Galerii Mánes a Goethe-Institutu je nutná předchozí registrace. I v letošním roce je pro úspěšnou kompletaci zapotřebí nahrát fotografii. Registrace je nyní otevřena. Diskuse a další akce v rámci Festivalu demokracie konané na jiných místech v Praze a v dalších městech jsou otevřené veřejnosti bez nutnosti registrace, kromě akcí, které jsou v programu uvedené jako „pouze pro zvané“.

  Podrobný program najdete zde:
  http://www.forum2000.cz/cz/projekty/konference-forum-2000/2016/program/

  Více o projektu Konference Forum 2000:
  http://www.forum2000.cz/cz/projekty/konference-forum-2000/

  #Forum2000 #VaclavHavel

  Autor