Vydavatel souhlasí s přiměřenou citací obsahu ADAM.cz, s uvedením zdroje a autorů.

    Redakce ADAM.cz umožňuje přebírat celé texty pouze původních zpráv a článků z pera redaktorů a stálých externích spolupracovníků ADAM.cz.

    Na převzetí textu ze serveru ADAM.cz je nutno se dohodnout s redakcí předem a vždy uvádět celé jméno a příjmení autora i odkaz na zdroj (na internetu použít aktivní odkaz).

    U převzatých obrazových materiálů (fotografie, obrázky, grafika, loga a pod.) je nutné uvést jméno a příjmení autora, zdroj (na internetu použít aktivní odkaz), a zachovat licenci, pod kterou je fotka zveřejněna.

    Upozorňujeme, že na serveru ADAM.cz využíváme i materiály připravené výhradně pro ADAM.cz a v takovém případě je potřeba k dalšímu zveřejnění i souhlas všech vlastníků autorských práv.