Ještě stále máte příležitost přihlásit se a dát světu vědět o tom, že se děje i spousta správných věcí, že existuje řada nezištných mladých lidí se srdcem na pravém místě…

  Brána k druhým (ilustrační foto z předchozího ročníku soutěže)

  Soutěž Brána k druhým je tu již popáté. Je určená pro party, skupiny či oddíly dětí a mladých lidí, které pod vedením někoho zkušenějšího v období od 31. 8. 2015 do 31. 8. 2016 vykonaly něco prospěšného a užitečného pro své okolí nebo pro ostatní a rozdávají tak radost druhým svou tvořivostí.

  Uzávěrka soutěže je 30. září 2016. Podrobné informace a přihlašovací formulář najdete na: http://branakdruhym.nidv.cz

  Vyplněný formulář zašlete nejpozději do 30. září na adresu: simkova@nidv.cz

  http://znv.nidv.cz/informacni-servis/souteze/brana-k-druhym/registrace

  Hodnotící komise vybere pět týmů. S výsledky budou soutěžící seznámeni do 31. října 2016. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne koncem letošního roku v Praze.

  Při vyhodnocení 1. ročníku řekl herec Petr Vacek pár vět, které by mohly být odkazem celé akce:
  „Možná tady mezi vámi sedí někdo, kdo se tu dneska něco naučil, jednou v dospělosti to použije a že to tady potom bude vypadat díky vám trošku líp. Protože vy nejenže máte dobré vedení, víte a chcete dělat dobré věci, ale vy se ještě naučíte je prosazovat. A to je strašně důležité – ta naděje, že tady konečně nastoupí někdo, kdo bude nejen vědět, jak z bodu A do bodu B, ale ještě bude mít i dobré srdce.“

  Do 4. ročníku se přihlásilo celkem 24 týmů, které v období od 31. 8. 2014 do 31. 8. 2015 vykonaly ve svém okolí něco veřejně prospěšného a užitečného pro ostatní. Záběr jejich činností byl obrovský…

  Soutěž vyhlašuje odbor pro mládež MŠMT a Národní institut dětí a mládeže. Hlavním cílem soutěže určené pro dětské kolektivy a skupiny mladých lidí do 26 let je hledat, ukazovat a oceňovat pozitivní příklady a skutky v naší společnosti, na kterých se podílejí děti a mládež.