Muzeum hlavního města Prahy pořádá na svých stránkách zajímavé elektronické výstavy dokumentů. Jedna z nich se týká Těšnovského nádraží – byla vytvořena ke 140. výročí otevření…

  Těšnovské nádraží na kresbě Fr. Chalupy (detail, Muzeum hlavního města Prahy)

  V květnu roku 1875 začalo v Praze fungovat nové nádraží. Nechala je vystavět významná železniční společnost Rakouská severozápadní dráha, která o dva roky dříve propojila svou rozsáhlou síť železničních tratí s Prahou. Novorenesanční budova byla navržená architektem Karlem Schlimpem v podobě vskutku velkorysé…

  http://www.muzeumprahy.cz/761-tesnovske-nadrazi-tricet-let-od-demolice-sto-ctyricet-let-od-otevreni/

  Těšnovské nádraží na kresbě Fr. Chalupy (Muzeum hlavního města Prahy) Posledním dnem provozu těšnovského nádraží byl 1. červenec 1972. V souvislosti s koncepcí přestavby pražského železničního uzlu i budování nového velkokapacitního silničního tahu centrem města nebyla nádrží dopřána další budoucnost a celý prostor Těšnova se během 70. let a 80. let 20. století výrazně proměnil. Vedle zrušení provozu nádraží došlo i ke zrušení železniční trati Praha-Těšnov – Praha-Libeň-dolní nádraží – Praha-Vysočany. Nádražní budova bez cestujících byla před rokem 1975 ubourána o severní křídlo, které se nacházelo přímo v trase nově stavěné Severojižní magistrály.

  Torzo budovy (centrální dvorana a jižní část) nadále chátralo, sloužilo jako zázemí stavby a když i tento účel přestal být aktuální, došlo 16. března 1985 k demolici odstřelením. Návrhy na využití budovy pro potřeby vysokých škol či kulturních institucí byly oslyšeny a přednost dostalo politické rozhodnutí v podobě samoúčelného srovnání se zemí.
  Cenná sochařská výzdoba (i některé další součásti vybavení budovy) se staly součástí sbírek Muzea hlavního města Prahy.
  Vyplnění dosud nezastavěného prostoru je předmětem více či méně perspektivních architektonicko-urbanistických návrhů.

  www.muzeumprahy.cz

  http://www.muzeumprahy.cz/1848-nadrazi-praha-tesnov-provoz-obnoven/