Muzeum v Lounech Vás zve na výstavu „Neuvěřitelný svět prvních zemědělců“, která zajímavým a interaktivním způsobem představuje starší dobu kamennou.

  Z videa Neuvěřitelný svět prvních zemědělců, muzeum Louny 2016

  Výstava je koncipována tak, aby byla zajímavá i pro nejmladší návštěvníky, kteří mohou podle zájmu jak hledat odpovědi na otázky, tak například stavět studnu. Kromě významných exponátů a modelů můžete zhlédnout několik videí, poslechnout si rozhovor neolitických dětí, vyzkoušet dobové dovednosti i oděvy či zabubnovat u ohniště.

  Výstava je otevřena do 20. 11. 2016.
  Další podrobnosti: http://www.muzeumlouny.cz

  Podívejte se na upoutávku na stejnojmennou výstavu o fascinující mladší době kamenné.

  Na vzniku výstavy se podílely: Muzeum T. G. M. Rakovník, Oblastní muzeum v Lounech a Ústav archeologické památkové péče středních Čech

  V rámci muzea funguje také skanzen Březno u Loun, který vznikl jako součást výzkumného programu, navazujícího na výsledky velkoplošného archeologického výzkumu na této lokalitě v průběhu padesátých až sedmdesátých let PhDr. Ivanou Pleinerovou, CSc, pracovnicí Archeologického ústavu v Praze.

  Místo výzkumu se v r. 1981 změnilo na stanoviště experimentální archeologie, podobné těm, která pracují v Dánsku, Anglii, Německu, Polsku, Francii…
  Více o skanzenu:

  http://www.muzeumlouny.cz/skanzen