Březový lístek je ocenění, které si mezi sebou v České republice navzájem udělují vedoucí dětských oddílů za práci s dětmi a pro děti. Zeptali jsme se:

  1. V jaké organizaci působíš, co s dětmi děláš a co tě na práci s dětmi baví?
  2. Při jaké příležitosti jsi svůj poslední BL dostal a co to pro tebe znamená?

  Lenka Pospíšilová – „Lenočka“, karmínový BL (6. stupeň)

  1. Působím v organizaci Duha, konkrétně Křišťál Lutín. Jsem hlavní vedoucí oddílu, což znamená, že se podílím s naším týmem na všem oddílovém, týdenní schůzky, jednodenní i vícedenní akce, letní a zimní tábory a akce pro veřejnost, vzdělávání naší omladiny… je toho dost. Baví mě smích dětí, jejich bezprostřednost a upřímnost všemi směry.

  2. No, je to už nějakou dobu a všechno, co je víc než týden, je pro mne „kdysi“ – vím, že to bylo na Velké Duze v Praze. 🙂

  Jan Burda hovoří o Galénově nadačním fondu a ocenění Březový lístek.

  #brezovelistky

  Březový lístek
  Březový lístek a Galénov nadační fond je ocenění, které si mezi sebou v České republice navzájem udělují vedoucí dětských oddílů za práci s dětmi a pro děti. Má dvanáct stupňů, které postupně vyjadřují rozsah práce oceněného vedoucího. Historie Březových lístků sahá až do roku 1966, u jeho zrodu stál Jan Galén Šimáně a jeho přátelé, o další pokračování tradice pečuje Galénův nadační fond.

  Informace a pravidla udělování naleznete na webu www.brezovylistek.cz a také na Facebooku www.facebook.com/brezovelistky.

  Autoři