Březový lístek je ocenění, které si mezi sebou v České republice navzájem udělují vedoucí dětských oddílů za práci s dětmi a pro děti. Zeptali jsme se:

  1. V jaké organizaci působíš, co s dětmi děláš a co tě na práci s dětmi baví?
  2. Při jaké příležitosti jsi svůj poslední BL dostal a co to pro tebe znamená?

  Milan Appel – „Mikin“, šedý BL (8. stupeň)

  Milan Appel - Mikin (foto z archivu Milana Appela)1. V Pionýru jsem 37 let vedl 176. pionýrský tábornický oddíl Vlčata a v něm i nadále vypomáhám (péče o tábořiště v České Kanadě, občasné vaření na výpravách a expedicích apod.). Většinu náčelnického času mne nejvíc bavila příprava a realizace táborů a expedic a výprav, celotáborové hry a úplně nejvíc práce s těmi nejstaršími členy oddílu (12–16 let), vytváření programů pro ně s cílem vychovat z nich pro oddíl nové rádce a pro život slušné lidi a dobrou partu. Jsem rád, že se této práci nyní věnují v oddíle ti nejlepší z mých následovníků. „Na stará kolena“ mne ale začala bavit i práce s „vlčecí školkou“, tedy předškoláky. A specifická část mé náčelnické práce patřila práci s rodiči oddílových dětí – myslím si, že tady jsem byl i hodně úspěšný. Mimo to od roku 1989 řediteluju Lužánkám – největšímu středisku volného času v naší vlasti.

  2. Šedý BL jsem obdržel za můj podíl na našem celostátním setkávání, na CVVZ. Kdysi dávno před lety (1998 a 2003) jsem byl náčelníkem této akce a v roce 2014 jsem byl aspoň členem přípravného teamu. Pokaždé to bylo jiné a pokaždé to bylo krásné. Vlastně ten odznak je jenom zhmotněním či památkou na tu dobu společného krásného díla.

  Jan Burda hovoří o Galénově nadačním fondu a ocenění Březový lístek.

  #brezovelistky

  Březový lístek
  Březový lístek a Galénov nadační fond je ocenění, které si mezi sebou v České republice navzájem udělují vedoucí dětských oddílů za práci s dětmi a pro děti. Má dvanáct stupňů, které postupně vyjadřují rozsah práce oceněného vedoucího. Historie Březových lístků sahá až do roku 1966, u jeho zrodu stál Jan Galén Šimáně a jeho přátelé, o další pokračování tradice pečuje Galénův nadační fond.

  Informace a pravidla udělování naleznete na webu www.brezovylistek.cz a také na Facebooku www.facebook.com/brezovelistky.

   

  Autoři