Muzeum hlavního města Prahy zve do letos otevřené expozice v zámeckém areálu Ctěnice, která představuje zaniklé pražské nádraží Praha – Těšnov jako model ve velikosti H0.

  Nádraží Praha Těšnov na dobové pohlednici (okolo r. 1900, Muzeum hl. města Prahy)

  Jde o přesný model nejkrásnější nádražní budovy v Praze, otevřené před 141 lety a zničené před 31 lety.
  Modelové kolejiště postavené podle skutečnosti s využitím dobových plánů a dalších historických pramenů je digitálně řízené a ukazuje nejen provoz vlaků na nádraží, ale zahrnuje i trať procházející po Negrelliho viaduktu, pod nímž se nacházelo zhlaví těšnovského nádraží.

  Modelové kolejiště v měřítku 1: 87 nabídne návštěvníkovi možnost udělat si velmi reálnou představu o podobě nejkrásnější nádražní budovy v Praze, vystavěné v letech 1872 –1875 coby reprezentativní železniční stavba významné společnosti Rakouské severozápadní dráhy. Model budovy zahrnující i pozoruhodnou sochařskou výzdobu vznikl dle původních technických výkresů metodou 3D tisku. Součástí modelu nádraží je i areál lokomotivního depa, zobrazující místa pro zbrojení lokomotiv vodou a zejména uhlím pomocí zauhlovacího jeřábu, jejich údržbu v odkalovací jámě, dvojkolejnou průjezdnou remízu, funkční točnu, rovněž tak stavědlo, vodárnu nebo nákladní skladiště.

  Provoz na těšnovském nádraží ustal v roce 1972 a v březnu 1985 byla demolována poslední a architektonicky nejcennější část nádražní budovy, ovšem provoz na muzejním modelovém nádraží opět funguje a i dnes lze tak zažít atmosféru časů, kdy se osobním vlakem do Turnova cestovalo ve dvouosých vagonech s dřevěnými sedadly přes zastávku Karlín přístav…

  http://www.muzeumprahy.cz/1848-nadrazi-praha-tesnov-provoz-obnoven/

  Místo:
  Zámecký areál Ctěnice, II. patro zámku
  Adresa: Bohdanečská 259/1, 190 17 Praha 9-Vinoř

  Kontakt:
  tel.: +420 606 859 952
  pokladna tel.: +420 286 001 366
  e-mail: ctenice@muzeumprahy.cz

  Otevřeno:
  duben až říjen:
  úterý až neděle 10–18 hod.

  listopad až březen:
  úterý až pátek: 10–16 hod.
  sobota–neděle: 10–18 hod.

  Více: www.muzeumprahy.cz
  Související článek:
  Dnes již neexistující Těšnovské nádraží v obrazech

  #muzeumprahy #Těšnov