Další Regionální velká výměna zkušeností se uskuteční 3. – 5. 3. 2017 v areálu Katolického gymnázia Třebíč.

    RVVZ Vysočina 2017

    Celá akce se ponese v duchu 110. výročí od narození spisovatele a pedagoga Jaroslava Foglara. Regionální výměna je určena pro všechny vedoucí táborů či oddílů a instruktory, kteří pracují v různých volnočasových centrech nebo se jinak podílí na práci s dětmi a mládeží.

    www.rvvz-vysocina.cz
    >