Společně tvoříme svět je brožura, která v jednotlivých krocích vede k zamyšlení o sobě, o nejbližší rodině, okolí, přes přírodu, stát a Evropu až po náš svět, planetu, vesmír…

  Společně tvoříme svět (autor Jiří Zajíc, vydalo NIDV)

  Materiál nabízí pedagogovi (oddílovému vedoucímu, vychovateli v družině či školním klubu nebo vedoucímu kroužku) cestu zamyšlení a her pro děti na různá témata – začíná od dítěte samého, jeho rodiny, jeho bezprostředního okolí a ve stále širších okruzích se dostává až k celku naší planety.

  Hned v úvodu autor příručky Jiří Zajíc, který se výchovou dětí a mladých lidí zabývá již více než 40 let, uvádí, že mezi zásadami výchovy citelně chybí výzva „nebuď lhostejný“.

  Příručka obsahuje 15 témat, každé s několika otázkami, které se víceméně opakují. S jejich pomocí si děti všímají svého okolí, jsou vedeny nenásilně k debatám o tom, co je prospěšné a správné a co ne, jak se v takových situacích orientovat a jak se zachovat. V každé kapitole jsou na téma navázány konkrétní příklady, hry, příběhy s otevřeným koncem, pomocí kterých vedoucí nebo vychovatel upoutá pozornost a vede děti k řešení.

  Všemi tématy od jedince, rodiny, oddílu až k přírodě a celosvětovým problémům se prolíná snaha snížit míru lhostejnosti mladých lidí ke světu, v němž žijí. Prostřednictvím výzev „všimni si, uvažuj o tom a jednej“ se autor snaží vzbudit zájem a ochotu mladých lidí zapojit se a řešit věci, které se jich zdánlivě netýkají…

  Společně tvoříme svět je komplexní metodický materiál, který vydal Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV).

  Zde se můžete podívat na tři ukázky z příručky:
  kapitola Na úvod
  kapitola Rodina
  kapitola Náš svět


  Publikace provází pedagoga (oddílového vedoucího, vychovatele v družině či školním klubu nebo vedoucího kroužku) cestou od samotného dítěte a jeho bezprostředního okolí ve stále širších okruzích až k celku naší planety. Na každé úrovni se zabývá několika zásadními principy, jejichž naplňování je nezbytné pro úspěšnou výchovu lidské svobody ke skutečně dospělé formě charakterizované odpovědností a solidaritou.
  Jedná se o
  • Důstojnost člověka, zahrnující vědomí vlastní hodnoty, uznávání hodnoty každého člověka a univerzální lidská práva;
  • Objektivní řád: přírody, logiky, mravnosti, jehož uznání vede ke spravedlnosti, kritickému myšlení a respektování principu příčin a důsledků;
  • Propojení v časovém i prostorovém smyslu, které se projevuje tím, že přítomnost a budoucnost vyrůstá z minulosti, my potřebujeme ostatní a ostatní potřebují nás;
  • Odpovědnost za svět, jehož naplněním je pomoc potřebným, solidarita (lokálně i globálně), odpovědnost za veřejný prostor a péče o náš společný domov;
  Metodu, jejímž prostřednictvím je tento obsah zprostředkován, stručně vyjadřují tři výzvy: Všimni si! Uvažuj! Jednej! Pro její uskutečňování publikace nabízí spoustu praktických inspirací ke konkrétnímu programu a řadu informací či odkazů na dostupné zdroje. Současně se snaží poskytnout oporu naději, že takové směřování (jak v životě osobním, tak ve výchově) má smysl.

  #vedoucí #lhostejnost

  Autor