Nový projekt Tandemu na podporu přeshraniční spolupráce: Sousední světy – Nachbarwelten – česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let – bude realizován v česko-saském a v česko-bavorském příhraničí až do roku 2019.

  Realizace proběhne v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Sasko a Česká republika 2014–2020 a Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.

  Na českém území se konkrétně jedná o celý Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj. Cílovými skupinami jsou mateřské školy a mateřská centra, základní školy (1. a 2. třídy) a družiny, spolky, sdružení rodičů a všechny organizace a zařízení pracující s dětmi od 3 do 8 let.

  Nabídka Ukážu ti svůj svět
  Projekt „Sousední světy – Nachbarwelten“ Těžištěm projektu Sousední světy – Nachbarwelten je nabídka Ukážu ti svůj svět. V rámci ní navštíví přihlášená zařízení Tandemem speciálně vyškolení pedagogové z Česka a Německa tzv. medinauti a přiblíží dětem a jejich pedagogům hravou formou sousední zemi a její jazyk. Společně realizují česko-německé aktivity a jednoduché jazykové a mediální projekty, jejichž cílem je odstranit ostych z poznávání sousední země a jejího jazyka a ukázat dětem, jak kreativně a smysluplně lze používat moderní média. Pojem „média“ je zde chápán v nejširším slova smyslu, děti budou své projekty vytvářet nejen pomocí pastelek a papíru, přírodních materiálů, ale také fotoaparátu, kamery, tabletu nebo chytrého telefonu. V rámci nabídky Ukážu ti svůj svět je také možné uskutečnit výlet do sousední země. Návštěvy medinautů jsou pro zájemce z projektové oblasti zdarma. Více informací naleznete v projektovém letáku a na webových stránkách www.sousednisvety.info, kde je zároveň možné se do nabídky Ukážu ti svůj svět přihlásit v rubrice Přihláška

  Projekt „Sousední světy – Nachbarwelten“ Regionální informační dny pro pedagogy
  V rámci projektu budou dále uspořádány čtyři regionální informační dny pro zájemce z řad učitelů mateřských a základních škol, školních družin, studentů pedagogiky a pracovníků i dobrovolníků z volnočasových zařízení a organizací pracujících s dětmi ve věku od 3 do 8 let. Účastníci získají v průběhu semináře praktické informace nejenom o projektu a o činnosti medinautů. Společné nápady budou rozvíjet při práci v malých skupinách s cílem vytvořit jednoduché projekty, které budou moci realizovat ve svých zařízeních. Z celkově čtyř plánovaných regionálních informačních dnů se dva uskuteční v Česku, jeden v Sasku a jeden v Bavorsku.

  První regionální informační den se koná v Plavně již 10. března 2017. Aktuální informace ke všem projektovým akcím jsou postupně zveřejňovány na webové stránce projektu www.sousednisvety.info/akce.

  < Nová přeshraniční partnerství Cílem projektu je nejen podporovat stávající česko-německou spolupráci, ale především podpořit vznik nových česko-německých partnerství mezi zařízeními. Zájemcům o nalezení partnerského zařízení v sousední zemi pomůže projektová pracovnice, a to poradenstvím, zprostředkováním kontaktů nebo přímým doprovodem.

  Projekt „Sousední světy – Nachbarwelten“ - medinauti Projektová publikace Ukážu ti svůj svět V rámci projektu bude vydána sbírka česko-německých jazykových a mediálních projektů pro pedagogy. Na vzniku této publikace se podílí pracovníci Tandemu ve spolupráci s českými a německými odborníky z oblasti mediální pedagogiky a jazykového vzdělávání. Publikace bude zveřejněna a zdarma ke stažení na webových stránkách projektu www.sousednisvety.info/publikace a webových stránkách Tandemu www.tandem-org.cz/publication.php

  Projektový newsletter
  Projekt „Sousední světy – Nachbarwelten“ Čtvrtletně vychází newsletter s aktuálními informacemi o projektu. Můžete si jej zdarma objednat, přečíst nebo stáhnout na www.sousednisvety.info/newsletter

  Společný program česko-německých setkávání dětí Odmalička
  V dalším programu Tandemu Odmalička můžete získat finanční podporu na česko-německá setkávání dětí do 6 let. Tento program je financován z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Podrobné informace naleznete na stránkách Tandemu www.tandem-org.cz/predskolni

  Věříme, že Vás nabídka zaujala, a že se do projektů zapojíte. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.
  Nahlédněte s námi do světa našich sousedů!
  Schauen Sie mit uns in die Welt unserer Nachbarn!