Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR vyhlašují novou výzvu v rámci Národního programu Životní prostředí, tentokrát zaměřenou na obnovu a zakládání nové zeleně v obcích a městech. Podpořeny budou projekty na zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích a nově i na vytváření nových vodních prvků jako další ochrany před suchem a adaptace na změnu klimatu. Obce do 500 obyvatel mohou získat až dvoumilionovou dotaci na projekt, obce nad 500 obyvatel 250 tisíc korun (na větší projekty mohou totiž získat dotaci z OPŽP). Příjem žádostí o dotaci začal tento týden a končí 28. 2. 2017.

    Cílem nové výzvy je podpora zachování a zvyšování podílu zeleně a vodních prvků ve městech a obcích. Dotace jsou určeny jak pro projekty v rozvojových oblastech sídel, tak i v původní zástavbě. Podpořeno bude zakládání ploch zeleně a doprovodných vodních prvků, jako např. rekultivace alejí, parků, odpočinkových ploch, tůní nebo i mokřadů. Pro projekty je alokováno celkem 40 milionů korun.

    Projekty s výrazným přínosem k adaptaci na změnu klimatu budou v rámci hodnocení bodově zvýhodněny.

    Novinkou v této výzvě je podpora opatření, která pomáhají k udržení vody v krajině, a tak i k boji se suchem.

    http://www.ekovysocina.cz/zprava-na-obnovu-zelene-ve-mestech-a-obcich-je-mozne-aktualne-ziskat-dotaci!-276.htm

    http://www.mzp.cz/cz/news_161005_zelen_do_mest