Celý svůj život věnoval dětem. Nenapsal ani jedinou knihu, ale o to více se zapsal do srdcí a duší několika tisícovek chlapců a děvčat…

  …kterým věnoval stovky dopisů, jmenovacích dekretů k udělení Březových lístků či Žlutých kvítků, k povzbuzení ke klubové, družinové i oddílové činnosti jednotlivců i velkých společenství doslova v celém česko-slovenském prostoru.
  (www.brezovylistek.cz)

  Jan Šimáně – Galén * 1. 10. 1924 + 13. 2. 2013

  hovoří: Ludmila Pohanková – Kolčava a Jan Burda – Tatanka
  video z CVVZ 2016 natočil Petr Molka

  Dokument Přátelství rozrůzněných, Jan Šimáně – Galén:
  https://youtu.be/avWSXu5bfw0

  #pratelstvirozruznenych

  Autor