Máme dveře otevřené – k tomuto námětu se vztahuje řada tematických příspěvků publikovaných v prvním čísle 18. ročníku časopisu Archa.

  Nová Archa je graficky trochu jiná než dřív, i když drtivě převažující část „starých“ rubrik v ní zůstává: osvědčily se.

  Sešit s číslem 1/2017 má oproti standardu Archy výjimečně o čtyři strany navíc. Věnovali jsme je vzpomínce na Jiřího Navrátila, čestného a statečného člověka, odbojáře, politického vězně a největší skautskou osobnost postkomunistické Evropy. Doufám a věřím, že si ty čtyři stránky, označené číslicemi 18 až 21, přečtete. Měli byste…

  Vraťme se zpět k otevřenosti jako profilovému tématu Archy. Své příspěvky, jimiž „ctí barvu“, tu má celá řada členských spolků České rady dětí a mládeže (ČRDM) – ale nejen jich – a je jen dobře, že každý je trochu jiný. Hlavní námět tak díky tomu dostává přehršli významových odstínů, úvodníkem Lenky Juřenové nazvaným Otevřené dveře počínaje a odpověďmi písničkářky Pavlíny Jíšové a publicisty Martina Fendrycha na anketní otázku „Jste vůči druhým lidem otevření?“ konče.

  „Mluvit před lidmi. Před desítkami lidí! Původně to byla jedna až dvě vyučovací hodiny pro jednu až dvě třídy maturantů. Ve dvojici. To se dalo. Pak náhle moje spolu-řečnice onemocněla a na druhou přednášku jsem šla sama. Malá temná třída nacpaná k prasknutí, vydýchaný vzduch a já. Doteď si to pamatuju. Nejdelších 45 minut v mém životě. Za rok mě v té škole přijali znovu. A pak zase,“ líčí Lenka Juřenová, co všechno si pod dojmem sloganu použitého k popisu námětu této Archy také vybaví.

  Organizace INEX-SDA obeslala redakci článkem s osobní výpovědí Anny Krátké, účastnice jednoho z projektů vycházejících vstříc lidem se speciálními potřebami (Dobrodružství na čtyřech kolech či o dvou berlích). Členové turistických oddílů mládeže Špacírky, Jeleni a Dumánci se loni v listopadu účastnili mezinárodního školení konaného u našich východních sousedů, v malebné vesničce Ždiar (TOM Dumánci se vzdělávali na Slovensku). A do první třetice článků ještě malé ohlédnutí za dvanáctými narozeninami valašskomeziříčské Vrtule – světa her a poznání (Vrtulí narozeniny). Text Jakuba Kořínka U dveří klubovny otevřenost nekončí reflektuje postoj Sdružení Pionýr. Rozhovor Michaly K. Rocmanové s Janem Peterou – Slimákem zase mapuje skautskou akci Prahou plnou strašidel.

  Rok 2017 je pro hasičské hnutí rokem výročním – jak titulek Plamen hoří již 45 let! napovídá, celostátní hra pro mladé hasiče, reprezentované v ČRDM Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska (SHČMS), slaví 45 let svého trvání. „Základním kamenem práce s mládeží je hra Plamen (a celoroční činnost dorostu), jejímž posláním je rozvíjet dětské znalosti, vědomosti a dovednosti v jednotlivých oblastech činnosti s přihlédnutím ke specifické oblasti požární ochrany. Je založena na dvou základních aspektech – volnočasové a vzdělávací činnosti (výletní, pracovní, tvůrčí a odbornosti) a na rozvoji fyzické kondice prostřednictvím sportovních disciplín mladých hasičů jako příprava pro budoucí dobrovolnickou činnost v záchranářských jednotkách,“ napsala Jaroslava Čečrdlová ze SHČMS.

  Michala K. Rocmanová vám přiblíží novou příručku pro vedoucí a vychovatele; její autor, zkušený praktik Jiří Zajíc ji nazval „Společně tvoříme svět“ a vyšla péčí Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV). Recenzentka upozorňuje mj. na úvodní pasáž, kde Jiří Zajíc zdůraznil význam imperativu „nebuď lhostejný“, který mu mezi zásadami výchovy citelně chybí…

  Rubrika „Představujeme“ si tentokrát všímá Folklórního souboru Kvítek Hradec Králové, jeho historie a vývoje. Ten se postupem času soustředil na lidovou tvorbu Hradecka a sousedních regionů – Podorlicka a Podkrkonoší. Logem souboru je prostý modrý kvítek lnu na stonku svinutém do houslového klíče.

  A co dalšího se můžete dočíst v nové Arše?
  Rozhovor s matematikem Jaroslavem Flejberkem se točí kolem nové věrnostní a sběratelské kampaně řetězce Albert, zaměřené na volný čas dětí a jejich rodičů… Předseda ČRDM Aleš Sedláček autorským článkem upozorňuje na to, že Elektronická evidence tržeb (EET) se za jistých okolností může týkat i mládežnických organizací. Svým názorem, prezentovaným v článku Soni Polak, pak přispívá Aleš Sedláček i do polemiky vedené kolem novely zákona o České televizi a Českém rozhlase… Pionýr Jan Paulík se v reportážně laděném příspěvku vrací k loňské dobrovolnické výměně mládeže mezi ČR a Státem Izrael…

  Toto vše – a určitě i něco navíc – si můžete prolistovat, prohlédnout a pročíst, pokud kurzorem své myši zamíříte na elektronickou verzi Archy, umístěnou o kousek níž.


  Píše se v tomto čísle Archy o Vás? Chcete-li, můžete si přidat odkaz na svůj web či blog…

  #zpravodaj_Archa

  ARCHA Archa je název nekomerčního bezplatného zpravodaje o výchově a využití volného času dětí a mládeže, který od roku 1999 vydává Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Archa vychází v tištěné podobě a v elektronické verzi, uveřejňované na internetovém serveru ADAM.cz. Svým obsahem Archa plní především roli „výkladní skříně“ ČRDM, jejích členských sdružení a jejich rozmanitých aktivit. Jedinečnost Archy tkví v tom, že dlouhodobě a soustavně nejen mapuje události důležité pro mikrosvět spolkové práce s dětmi a mládeží, ale přichází i s vlastními tématy, k nimž hledá – a nachází – „zpětnou vazbu“ ze zmíněných sdružení. V Arše se lze dočíst o mnoha uskutečněných projektech, k nimž náleží kupř. „Sametky“, „Cena Přístav“, „72 hodin“ nebo dříve „Bambiriáda“, „Stromy Anežky České“ apod. Své místo ve zpravodaji Archa mají i články o akcích úžeji spjatých s nadnárodní mládežnickou formací Evropské fórum mládeže, jejímž členem ČRDM je (kupř. „Strukturovaný dialog – Kecejme do toho“), respektive o akcích s výrazně evropským přesahem – „Evropské karty mládeže EYCA“ aj.).

  Všechna čísla Archy najdete ke stažení ve formátu PDF na stránce www.crdm.cz/archa kde naleznete také tematické oblasti, jimž se budou věnovat další plánovaná čísla.
  Informaci o nových číslech Archy můžete získat rovněž prostřednictvím služby RSS feed. Objednat nebo zrušit zasílání avíza na nově vyšlá čísla Archy lze prostřednictvím formuláře na adrese shortlinks.crdm.cz/registrace-e-archa.


   

  Autor