V pondělí 6. března v krutou hodinu ranní přijal ministr financí Andrej Babiš zástupce České rady dětí a mládeže.

  V pondělí 6. března 2017 přijal ministr financí Andrej Babiš zástupce České rady dětí a mládeže

  V pondělí 6. března 2017 přijal ministr financí Andrej Babiš zástupce České rady dětí a mládeže Na programu čtyřicetiminutové věcné a svižné schůzky byla zejména žádost zástupců České rady dětí a mládeže, aby pan ministr podpořil navýšení dotačních prostředků pro spolkovou činnost v letošním roce o 50 milionů Kč. Tyto prostředky přislíbila ministryně školství Kateřina Valachová zástupcům spolků již vloni. Později se ukázalo, že není zcela jednoduché navýšení peněz „zúřadovat“.
  Zástupci ČRDM po poradě s vedením ministerstva školství oslovili v této věci přímo ministra Andreje Babiše. Pan ministr vyjádřil pro naše požadavky pochopení a přislíbil, že bude společně s ministryní školství hledat cestu, jak této žádosti vyhovět.

  V pondělí 6. března 2017 přijal ministr financí Andrej Babiš zástupce České rady dětí a mládeže Dalšími tématy jednání byl návrh ČRDM, aby byla zrušena povinnost zveřejňovat výkaz o majetku a závazcích a přílohu účetní závěrky. Důvod? Další byrokratická povinnost spolky zbytečně zatěžuje. K této věci se na místě souhlasně vyjádřil příslušný náměstek ministra financí.
  V pondělí 6. března 2017 přijal ministr financí Andrej Babiš zástupce České rady dětí a mládeže Zástupci ČRDM požádali ministra financí, aby nepodporoval Zákon o veřejné prospěšnosti. Spolky považují tento zákon za nadbytečný, opět by jen zvyšoval administrativní zátěž.

  Náměstkyně ministra paní Alena Schillerová objasnila přítomným zástupcům ČRDM problematiku daně z příjmu pro neziskové organizace. Cílem by mělo být co nejjednodušší vykazování této daně.

  V pondělí 6. března 2017 přijal ministr financí Andrej Babiš zástupce České rady dětí a mládeže Místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka se dotázal ministra financí na názor stran kofinancování dotací dobrovolnickou prací. Z diskuze vyplynulo, že je nutné se v této věci vrátit na Úřad vlády a navrhnout mu vypracování jednotné metodiky pro centrální orgány.

  V pondělí 6. března 2017 přijal ministr financí Andrej Babiš zástupce České rady dětí a mládeže Posledním bodem, kterého se ujal šéf Junáka Josef Výprachtický, byla iniciace samostatného podvýboru pro mládež v Poslanecké sněmovně. Spojení problematiky sportu a mládeže v jednom podvýboru znamená, že témata mládeže jsou upozaďována. Ministr financí navrhl, aby ho s touto problematikou Česká rada dětí a mládeže oslovila krátce po volbách letošního roku.

  Ministr Andrej Babiš přijal na závěr schůzky Velkou knihu o tomících – pro lepší představu o práci neziskových organizací. Schůzky se zúčastnili zástupci ČRDM Aleš Sedláček, Josef Výprachtický, Tomáš Novotný, Ondřej Šejtka a Martin Bělohlávek.

  Tomáš Novotný,
  foto Aleš Sedláček a Tomáš Novotný

  #ministrfinanci #ČRDM