S unikátními podnikatelskými nápady zamířili opět do programu na podporu podnikání Green Light studenti a absolventi univerzit a vysokých škol z Moravskoslezského kraje. Ten vyvrcholil na konci února na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO) soutěží Startup Show, kde bylo rozhodnuto o vítězných projektech. Nejvíce porotu i diváky zaujal nápad na cyklostan a svítící kapalinu.

    Více:
    https://www.novinky.cz/veda-skoly/431248-studenti-vymysleli-cyklostan-i-svitici-kapalinu-na-startup-show-zabodovali.html

    #nápad #student

    Autor