V dubnu uplyne 20 let od založení Koordinačních center česko-německých výměn mládeže Tandem.

  Letošní duben má pro Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem mimořádný význam – slaví kulaté narozeniny. Při této příležitosti se chystá oslavit 20 let Tandemu – 20 let česko-německých výměn mládeže společně s těmi, se kterými je již po dvě desetiletí spoluutvářejí – aktéry, příznivci a podporovateli mezinárodní práce s mládeží na česko-německé párty v Berlíně 28. dubna 2017.

  Tandem feiert Geburtstag! Anlässlich des 20-jährigen Bestehens von Tandem mit alle Freunde der deutsch-tschechischen Beziehungen zur Party ein!


  Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a Regensburgu
  jsou v Česku a Německu celostátními odbornými pracovišti pro výměnu dětí a mládeže mezi oběma zeměmi. Koordinační centra podporují sbližování a rozvoj všestranných styků a přátelských vztahů mezi mladými lidmi z Česka a Německa.

  Die Koordinierungszentren Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem in Regensburg und Pilsen
  sind die zentralen Fachstellen für den Jugend- und Schüleraustausch zwischen Deutschland und Tschechien. Die Koordinierungszentren fördern die gegenseitige Annäherung und die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen jungen Menschen aus beiden Ländern.