Organizací, které obeslaly redakci časopisu Archa svými evropsky laděnými příspěvky, určenými do letošního třetího čísla, se našlo víc než dost.

  AIESEC, Pionýr, Asociace TOM, Hnutí Brontosaurus, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Royal Rangers, Junák – český skaut… Ústřední téma tentokrát znělo Mládež Evropě – Evropa mládeži a je jen dobře, že ve spolcích programově zaměřených na mimoškolní výchovu dětí a mládeže takto rezonuje.

  Proč? Odpověď lze nalézt už v úvodníku Noemi Holubové z AIESEC Zlín:
  „Vše, co se bude v příštích letech odehrávat, bude do jisté míry ležet na našich bedrech. Z historických faktů například víme, že izolacionistické myšlení nebylo úspěšné, a proto bychom chtěli mládež nabádat ke spolupráci. Jak mezi generacemi, tak i mezi kulturami. Proto je také nutné učit se cizí jazyky, poznávat odlišné kultury, porozumět ostatním, nehledě na jejich zvyky. Dnes máme bezpočet možností, které se nám naskýtají, jen je nepropásnout. Vše začíná studiem a pokračuje výzvami, jichž je třeba využít.“

  O jakých výzvách a jakých způsobech jejich využití je vlastně řeč, to pak přibližují už konkrétní články jednotlivých autorů a autorek: Téma Evropa nám není cizí (Jakub Kořínek, Pionýr), TOM Kadao na lyžích v Itálii (Adam Weicht, Asociace TOM – TOM Kadao), Brontosauři se dobrovolnictví v zahraničí nebojí (Luděk Wiesner, Hnutí Brontosaurus), Světová hasičská olympiáda (Jaroslava Čečrdlová, SHČMS), Eurocamp Royal Rangers (Josef Jan Kovář – Jožka, Royal Rangers Brno), Stezka ke kompetencím (Michaela Doležalová) a další.

  Jsem nadšená, jak mě skauti přijali – pod tímto názvem publikuje nová Archa rozhovor Markéty Byrtusové s patnáctiletou Anastázií Hanuščak, a to nejen o skautingu a válce na Ukrajině… „Každá kultura má v sobě něco jedinečného, co jinde chybí. Nic bych neměnila, jsem tu spokojená. Jsem optimistka, takže najít mínus je pro mě těžké:) Často slyším, že Ukrajinci berou Čechů práci a někdy mi (nějací lidé) nadávali, přitom si neuvědomují, že třeba jejich prababička byla taky z Ukrajiny. Teď mě ale většinou berou jako Češku, kamarádka dokonce chtěla poradit, jak se správně česky píše nějaké slovo, hrozně jsme se tomu smály,“ říká Anastázie, která se do Čech přistěhovala z ukrajinského Lvova a záhy se stala členkou 1. oddílu Medvědů z Kašperských hor.

  Nadpis Náš člověk v Youth Foru nabízí rozhovor Michaly K. Rocmanové s členkou představenstva Evropského fóra mládeže Zuzanou Vaněčkovou (zvolenou na tento post za Českou radu dětí a mládeže – ČRDM, pozn.). A ta je pro změnu zase podepsána spolu se zástupcem ČRDM v poradním výboru pro mládež Rady Evropy Janem Husákem pod obšírnějším odborným textem s výmluvným názvem Kam směřuje Evropa?

  Koneckonců, o zajímavém „přesahu“, zmíněném v titulku tohoto článku, může být řeč i v případě drobné tematické ankety. Manažerka projektu Svatá Ludmila 1100 let Nina Weissová a sólová violistka Kristina Fialová v ní totiž odpovídaly na otázku: Co byste popřály mladé generaci v souvislosti s Evropskou unií?

  Nová Archa rovněž referuje o nedávné volbě předsedy ČRDM: v jejím čele i nadále stojí Aleš Sedláček. Dozvíte se také něco z toho, čím se ČRDM v nedávné době zabývala nebo se ještě aktuálně zabývá v oblasti legislativy a jejího vlivu na spolkovou činnost. Archa píše třeba o tom, že datové schránky pro neziskovky nebudou povinné (což reálně hrozilo), o vývoji situace kolem zákona o národních parcích či tzv. vodního zákona, týkajícího se táboření podél řek… Atd., atd.

  Elektronická verze nové Archy je hned pod tímto textem. Co dodat? Klikněte si, přečtěte si.

  Píše se v tomto čísle Archy o Vás? Chcete-li, můžete si přidat odkaz na svůj web či blog…

  #zpravodaj_Archa

  ARCHA Archa je název nekomerčního bezplatného zpravodaje o výchově a využití volného času dětí a mládeže, který od roku 1999 vydává Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Archa vychází v tištěné podobě a v elektronické verzi, uveřejňované na internetovém serveru ADAM.cz. Svým obsahem Archa plní především roli „výkladní skříně“ ČRDM, jejích členských sdružení a jejich rozmanitých aktivit. Jedinečnost Archy tkví v tom, že dlouhodobě a soustavně nejen mapuje události důležité pro mikrosvět spolkové práce s dětmi a mládeží, ale přichází i s vlastními tématy, k nimž hledá – a nachází – „zpětnou vazbu“ ze zmíněných sdružení. V Arše se lze dočíst o mnoha uskutečněných projektech, k nimž náleží kupř. „Sametky“, „Cena Přístav“, „72 hodin“ nebo dříve „Bambiriáda“, „Stromy Anežky České“ apod. Své místo ve zpravodaji Archa mají i články o akcích úžeji spjatých s nadnárodní mládežnickou formací Evropské fórum mládeže, jejímž členem ČRDM je (kupř. „Strukturovaný dialog – Kecejme do toho“), respektive o akcích s výrazně evropským přesahem – „Evropské karty mládeže EYCA“ aj.).

  Všechna čísla Archy najdete ke stažení ve formátu PDF na stránce www.crdm.cz/archa kde naleznete také tematické oblasti, jimž se budou věnovat další plánovaná čísla.
  Informaci o nových číslech Archy můžete získat rovněž prostřednictvím služby RSS feed. Objednat nebo zrušit zasílání avíza na nově vyšlá čísla Archy lze prostřednictvím formuláře na adrese shortlinks.crdm.cz/registrace-e-archa.


   

  Autor