Březový lístek je ocenění, které si mezi sebou v České republice navzájem udělují vedoucí dětských oddílů za práci s dětmi a pro děti. Zeptali jsme se:

  1. V jaké organizaci působíš, co s dětmi děláš a co tě na práci s dětmi baví?
  2. Při jaké příležitosti jsi svůj poslední BL dostal(a) a co to pro tebe znamená?

  Kateřina Palová – Katóba , karmínový BL (6. stupeň)

  1. Mojí mateřskou organizací je Duha, konkrétně dužina Tuláci Olomouc, kde už přes deset let pracuji jako vedoucí. Říkáme o sobě, že jsme tábornický-hravě indiánský oddíl. Máme pravidelné schůzky, o víkendech občas jezdíme na výlety a v létě máme tábor, který se většinou nese právě v indiánském duchu. Je to pro mě tak trochu jiný svět, kam se z toho civilního moc ráda vracím.
  Také v profesním životě se věnuji práci s dětmi. Pomáhám s projektem Galénova nadačního fondu „Mezigenerační učení vedoucích mládeže“, který je určený právě pro volnočasové vedoucí. Kromě toho jsem školní psycholog, takže pracuji jak se skupinami, tak s jednotlivci. A občas taky lektoruji kurzy pro učitele a volnočasové vedoucí. Za tohle spojení práce a koníčku jsem moc ráda. Přijde mi, že práce s dětmi a pro děti má smysl, a o to víc mě to baví.

  2. Svůj poslední Březový lístek jsem dostala na jednom našem dužinovém táboře během posledního táborového ohně. Musím přiznat, že jinde bych jej ani dostat nechtěla – v kruhu dobrých kamarádů a dětí, se kterými pracuji… to je pro mě to nejhezčí místo. Březový lístek je pro mne znamením, že někdo oceňuje to, co dělám, čehož si moc vážím.

  Jan Burda hovoří o Galénově nadačním fondu a ocenění Březový lístek.

  #brezovelistky

  Březový lístek
  Březový lístek a Galénov nadační fond je ocenění, které si mezi sebou v České republice navzájem udělují vedoucí dětských oddílů za práci s dětmi a pro děti. Má dvanáct stupňů, které postupně vyjadřují rozsah práce oceněného vedoucího. Historie Březových lístků sahá až do roku 1966, u jeho zrodu stál Jan Galén Šimáně a jeho přátelé, o další pokračování tradice pečuje Galénův nadační fond.

  Informace a pravidla udělování naleznete na webu www.brezovylistek.cz a také na Facebooku www.facebook.com/brezovelistky.

  Autor