Ve středu 31. 5. 2017 v odpoledních hodinách byl zákon o statusu veřejné prospěšnosti (VP) projednán garančním, Ústavně právním výborem (ÚPV) a putuje do třetího, závěrečného čtení, resp. hlasování v Poslanecké sněmovně.

  Legislativní proces můžete sledovat ZDE. Jediné, o čem se ve výboru hlasovalo, byl pozměňovací návrh (PN), který předložil předseda výboru poslanec Jeroným Tejc. Tento PN schválil již ÚPV na svém předchozím zasedání a své většinové přesvědčení stvrdil i na tomto jednání. Ministerstvo spravedlnosti, zastoupené ministrem Robertem Pelikánem, se odvolalo na své vystoupení při projednávání zákona ve druhém čtení.

  Ilustrační snímek ze sněmovní chodby (foto Aleš Sedláček)Ministr řekl, že pouze plnil zadaný úkol a – pokud tedy existuje vůle se vypořádat s paragrafy 147 NOZ a dále způsobem, jaký navrhuje poslanec Tejc, přičemž se zdá, že tato záležitost se těší podpoře napříč politickým spektrem – nemá s tím prý ministr problém.

  Výše uvedený PN akceptuje četné připomínky nestátních neziskových organizací (NNO), že zákon je v této podobě zbytečný, nejasný, ohrožující. PN zachovává definici veřejné prospěšnosti v §146 v Občanském zákoníku (NOZ), ale odstraňuje povinnost vytvořit návazný zákon, který by upravil zápisy a nakládání s tzv. Statusem veřejné prospěšnosti (§147 až §150). Dále se PN vypořádává s výskyty Statusu VP v již platné legislativě.

  Výše uvedené řešení je jedno z možných, které podporovala i ČRDM a další zapojené neziskovky. Jiným by pak bylo stažení předlohy z projednávání – to ale ministr Pelikán odmítl s tím, že by se tak nevypořádal s úkolem, který mu byl vládou svěřen. Stažení předlohy by nevyhovovalo ale i některým politickým stranám, které mají tzv. Instituty politických stran. Ty mají nárok na dotaci od státu pouze tehdy, když budou mít zapsaný status VP. Tak praví zákon o sdružování v politických stranách a hnutích. PN poslance Tejce se vypořádává i s tímto „problémem“.

  Aleš Sedláček, předseda ČRDM

  Autor