Na Lince bezpečí přibývá počet hovorů na téma vysvědčení. Její odborníci potvrzují, že poslední školní den děti stresuje.

  Bojí se více špatných známek, nebo reakce rodičů?
  Jste na pátek dobře připraveni?
  Čtěte 10 rad pro rodiče, jak tento den úspěšně zvládnout.

  1. rada: Dejte si čas
  Pokud se vaše očekávání nesetkalo s výsledky, které vaše dítě přinese potvrzené černé na bílém, zachovejte především chladnou hlavu. Vysvědčení je výsledkem celoročního úsilí dítěte, bylo by proto chybou podléhat náhlým emocím, kvůli kterým byste mohli reagovat překotně a neuváženě bez ohledu na emoce dítěte.

  2. rada: Nevyhrožujte
  Výhružky nejsou dobrou cestou ke zlepšení známek, ani k bezproblémovému plnění úkolů. Výhružky totiž vyvolávají v dítěti strach. Málokdo podává ve strachu ty nejlepší výkony a buduje vlastní sebedůvěru. Nehledě na to, že strach je úzce spojen se stresem, který se vždy podepíše na zdraví vás i vašeho potomka.

  3. rada: Netrestejte
  Pamatujte, že případné horší známky mohou být pro dítě už trestem samotným. Známky jednoznačně nálepkují každého žáka ve třídě, proto nálepky nevytvářejte i vy. Obava z trestu rozhodně pozitivně nemotivuje k vlastnímu zlepšování a zájmu rozvíjet se. Vytváří pouze obrázek o vás jako o nespokojeném rodiči.

  4. rada: Ptejte se
  Jak ti můžu pomoct, aby ses zlepšil/a? Je něco, co pro tebe můžu udělat? Chtěl/a by ses o některých tématech více bavit? To je pouze příklad otázek, které svému dítěte můžete položit, pokud se známky neblyští hvězdami. Dobře mířené otázky pomohou lépe než dobře míněné odpovědi.

  5. rada: Rozvíjejte zájmy dítěte
  Soustřeďte se na to, v čem vaše dítě vyniká nebo o co jeví skutečný zájem. Není životní prohrou, pokud známky tančí v rytmu valčíku. Málokdo totiž v budoucnu ovládá stejnou měrou všechny oblasti. Je lepší bravurně zvládat jeden předmět než být díky dobře vytrénované paměti průměrný ve všem.

  6. rada: Pracujte průběžně
  O prospěch svého dítěte se zajímejte v průběhu celého roku. Do vzdělávání se aktivně zapojujte a hledejte cesty efektivního učení. Čím více hodin prosezených nad učebnicí dějepisu, tím lepší známka z testu? Určitě ne, pozornost klesá již po 20 minutách. Vyzkoušejte naučné filmy, online videa, výstavy, hry apod.

  7. rada: Zapojte okolí
  Víte, že matematika není vaší silnou stránkou a váš potomek v ní také příliš nezáří? Zmapujte své okolí, možná se v rodině nebo mezi vašimi známými najde skrytý milovník pedagogiky a matematik v jednom. Finančně dostupná jsou i doučování jak od aktivních vysokoškolaček, tak zkušených lektorů, vše vygooglujete.

  8. rada: Hledejte příčinu
  Vždy jste byli pyšní na samé jedničky své dcery nebo syna, ale najednou se trojky, čtyřky a pětky jen hemží? Každá změna má důvod. Stalo se něco v rodině? Prožívá vaše dítě nešťastnou lásku? Je vše v pořádku s jeho přáteli? Příčin může být celá řada, v komunikaci se zaměřte na změnu a motivaci.

  9. rada: Dobře plánujte čas
  Naučte své dítě plánovat svůj čas. Obecně platí, že nejtěžší úkoly se mají řešit jako první, aby se člověk rychle zbavil napětí. Vypište společně seznam aktivit, které chcete za víkend stihnout. U každého úkolu poznačte číslicí od jedné do tří, jak důležitý je, pomůže to lepšímu rozhodování.

  10. rada: Vyhledejte odborníka
  Není pravdou, že pomoc odborníků člověk vyhledá pouze v případě krize. Ať už má vaše dítě známky jakékoliv, konzultace s psychologem otevírá nové obzory. I jedničkáři mohou tápat ve volbě budoucího oboru.
  Chcete-li motivace svých dětí probrat na Lince bezpečí, obraťte se na odborníky Rodičovské linky na čísle 840 111 234, 606 021 021 nebo e-mailem na pomoc@rodicovskalinka.cz.

  Autor