Oblíbená anketa Strom roku vyzdvihuje pozitivní vliv stromů a vegetace na zmírňování následků změn klimatu a zároveň poukazuje na významné ohrožení stromů způsobené změnou klimatu.

    Anketa je zároveň příležitostí, jak získat pro strom odborné ošetření, nebo finance na výsadbu nových stromů.

    Více na:
    http://www.chrudimka.cz/anketa-strom-roku-za-dobrou-peci-se-nam-stromy-odmeni.html

    Video: European Tree of the Year 2017

    Autor